Systémy pro energetické provozy

Trenažery & simulátory

Společnost OSC, a.s. je svými hlavními podnikatelskými činnostmi zaměřena do oblasti poskytování širokého spektra kvalifikovaných inženýrských služeb.

Podpůrné služby

Hledáte možnosti, jak zvýšit efektivitu provozu Vašeho energetického zařízení? Využijte jeho potenciálu pro poskytování podpůrných služeb.

Koncentrátor Terminálů elektráren

Více informací naleznete na stránkách společnosti OSC, a.s..

Vodní elektrárny

Vodní hospodářství je nedílnou součástí každé energetické výrobny a průmyslového podniku. Jsme připraveni poskytnout Vám širokou paletu služeb při řešení Vašich problémů.

Regulace & řízení

Během provozu každého energetického zařízení dochází k jeho opotřebování a následným opravám. Jedním z mnoha důsledků těchto procesů je změna technických parametrů zařízení.

Terminály elektráren

Terminál (TELE) je technický prostředek pro efektivní řešení problematiky řízení provozu výrobny elektrické energie.

Technologie

Provozujete energetickou výrobnu vybavenou spalovacím zařízením na tuhá, plynná nebo kapalná paliva?

GJD

Více informací naleznete na stránkách společnosti OSC, a.s..

OSCART

OSCART je modulární softwarové prostředí pro tvorbu aplikací pracujících v reálném čase s důrazem na přenos a zpracování dat. Je určen pro počítače s operačním systémem Windows.

Speciální zařízení

Firma OSC, a.s. je rovněž orientována na komplexní dodávky elektronických systémů, komponent, modulů, přístrojů a dalších speciálních zařízení podle požadavků zákazníka.

Měření el. práce

Informační systém určený pro pracoviště dispečinků energetických podniků. Velice přehledně a názorně informuje v reálném čase o odběru elektrické energie v celé sledované soustavě.

Synchronizace času počítačové sítě

Sériovým výstupem časové ústředny DCF/GPS či GPSD lze synchronizovat vnitřní hodiny počítače nebo počítačové sítě, a to jak homogenní tak heterogenní.