Popílek

Elektrárny Skupiny ČEZ nabízí popílek jako vedlejší produkt své činnosti.

 

Elektrárny Prunéřov

Směs popele a strusky – bez obsahu odsířovacích produktů vzniklý pro spalování hnědého uhlí. Granulometrické složení a geomechanické vlastnosti jako písečné zeminy s příměsí prachových zrn.

Možnosti dopravy

Dodavatel dopravu produktů nezajišťuje. Převoz výrobků je možný nákladními automobily nebo železničními vagony.

Kontaktní adresa

ČEZ Energetické produkty, s.r.o.
Elektrárny Prunéřov
Prunéřov 375
432 01  Kadaň

Obchodní kontakt

Eva Váňová
M: 725 718 826
T: 411 102 559
E-mail: eva.vanova@cez.cz

Elektrárna Tisová, a. s.

Popílek a směsi s popílkem pro násypy a zásypy při stavbě pozemních komunikací nebo pro konstrukční vrstvy vozovek.

Možnosti dopravy

Dopravu si odběratel zajišťuje sám. Doprava je možná autocisternami nebo nákladními vozy

Kontaktní adresa

ČEZ Energetické produkty, s.r.o.
Elektrárna Tisová
P.O.BOX 98
356 69  Sokolov 1

Obchodní kontakt

Jaroslava Elicharová
M: 725 707 657
T: 351 103 343
E-mail: jaroslava.elicharova@cez.cz

Elektrárna Dětmarovice, a. s.

Popílek lze využít jako doplňková složka při výrobě cementu, jako příměs do betonu, do pórobetonu, pro asfaltové výrobky, do litých základkových směsí při vyplňování důlních děl, pro výrobu rekultivačních stabilizovaných nebo solidifikovaných hmot.

Možnosti dopravy

Dopravu výrobce nezajišťuje.
Popílek je možno plnit do autocisteren nebo do nákladních vagonů RAJ.

Kontaktní adresa

ČEZ Energetické produkty, s.r.o.
Elektrárna Dětmarovice č. p. 1202
735 71  Dětmarovice

Obchodní kontakt

Milada Kramná
M: 725 711 483
E-mail: milada.kramna@cez.cz

Elektrárna Hodonín

Ložový popel lze využít pro násypy hrází, zásypy výkopů, obsypy inženýrských sítí a konstrukcí uložených pod zemí. Slouží jako přídavek do rekultivačního substrátu. Používá se k výrobě betonových směsí, dále do podkladových vrstev komunikací, náhražka písku nebo zeminy.

Možnosti dopravy

Doprava nákladními vozy s krytým valníkem, autocisternami nebo po železnici nákladními vozy RAJ.

Kontaktní adresa

ČEZ Energetické produkty, s.r.o.
Elektrárna Hodonín
U Elektrárny 1, č. p. 3030
695 23 Hodonín

Obchodní kontakt

Milada Kramná
M: 725 711 483
E-mail: milada.kramna@cez.cz

Elektrárna Ledvice

Popílek hnědouhelný – popílek do betonu.

Možnosti dopravy

Prodávající dopravu nezajišťuje. Výrobek se dopravuje autocisternami, nákladními vagony RAJ.

Kontaktní adresa

ČEZ Energetické produkty, s.r.o.
Elektrárna Ledvice, č.p. 141
418 48  Bílina

Obchodní kontakt

Eva Váňová
M: 725 718 826
T: 411 102 559
E-mail: eva.vanova@cez.cz

Elektrárna Mělník III, a. s.

Popílek lze využít jako doplňková složka při výrobě cementu, do pórobetonu, pro asfaltové výrobky, do litých základkových směsí při vyplňování důlních děl, pro výrobu rekultivačních stabilizovaných nebo solidifikovaných hmot.

Možnosti dopravy

Dopravu prodejce nezajišťuje. Je možná nákladními vozy s otevřeným valníkem, železničními vozy RAJ nebo autocisternami.

Kontaktní adresa

ČEZ Energetické produkty, s.r.o.
Elektrárna Mělník, č.p. 255
277 03  Mělník

Obchodní kontakt

Ivana Žižková
M: 725 648 422
E-mail: ivana.zizkova@cez.cz

Elektrárna Počerady, a. s.

Popílek lze využít do pórobetonu, pro asfaltové výrobky, do litých základkových směsí při vyplňování důlních děl a pro výrobu rekultivačních stabilizovaných nebo solidifikovaných hmot.

Možnosti dopravy

Odběratel si dopravu zajišťuje sám autosily.

Kontaktní adresa

ČEZ Energetické produkty, s.r.o.
Elektrárna Počerady č.p. 57
439 44  Počerady

Obchodní kontakt

Eva Váňová
M: 725 718 826
T: 411 102 559
E-mail: eva.vanova@cez.cz

Elektrárny Poříčí

Popílek a směsi pro konstrukční vrstvy vozovek, pro ostatní stavby, pro násypy a zásypy při stavbě pozemních komunikací, granulát pro technickou rekultivaci.

Možnosti dopravy

Dopravu výrobků si zajišťuje sám odběratel. Doprava je možná nákladními automobily.

Kontaktní adresa

ČEZ Energetické produkty, s.r.o.
Elektrárny Poříčí
Kladská 466
541 37  Trutnov

Obchodní kontakt

Ivana Žižková
M: 725 648 422
E-mail: ivana.zizkova@cez.cz

Pomohly vám uvedené informace Ano Ne