Výroba, montáže a opravy

Kompletní služby v oblasti výroby, údržby a opravy parních turbín, turbogenerátorů, dieselmotorů, kompresorů, jaderných reaktorů a dalších zařízení.

Údržba a opravy parních turbín a turbogenerátorů

ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. od svého vzniku k 1.4.1994 zajišťuje na základě smluvních ujednání plánovanou a nahodilou údržbu turbín a generátorů 220 MW pro JEDukovany.

Údržba a opravy dieselmotorů a dieselgenerátorů, kompresorů a kompresorových stanic

ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. od svého vzniku k 1.4.1994 zajišťuje na základě smluvních ujednání plánovanou údržbu a nahodilé opravy dieselmotorů.

Údržba a opravy jaderných reaktorů

ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. od svého vzniku k 1.4.1994 zajišťuje na základě smluvních ujednání plánovanou a nahodilou údržbu reaktorů VVER 213 - 440 MW pro JE Dukovany.

Údržba a opravy elektromotorů vysokonapěťových a nízkonapěťových

ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. od svého vzniku k 1.4.1994 zajišťuje na základě smluvních ujednání plánovanou a nahodilou údržbu vn motorů (6kV) pro JE Dukovany.

Instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Aktuální informace naleznete na oficiálních stránkách ČEZ ENERGOSERVIS

Údržba a opravy armatur a potrubí

ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. v souladu se svým hlavním cílem - neustále nabízet co nejširší rozsah činností - vytvořil skupinu oprav armatur a zajišťuje opravy armatur do Js 150 mm.

Údržba a opravy vybraných druhů čerpadel

Více informací naleznete na stránkách společnosti ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o..

Údržba a opravy vzduchotechnických zařízení

Více informací naleznete na stránkách společnosti ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o..

Výroba a montáže tlakových nádob a potrubních systémů

ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o v roce 1995 získala v prostorách JE Dukovany obrobnu - strojní dílny, ve kterých zabezpečuje opravy popř. výrobu dílů a součástí pro JE Dukovany.

Výroba a montáže výměníků včetně trubkovnic a svazků trubek

Více informací naleznete na stránkách společnosti ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o..

Výroba a montáže deskových výměníků

Více informací naleznete na stránkách společnosti ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o..

Výroba a montáže ocelových konstrukcí, svařovaných skříní, krytů a rámů

Více informací naleznete na stránkách společnosti ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o..

Výroba a montáže ocelových nádrží, zásobníků na sypké hmoty

Více informací naleznete na stránkách společnosti ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o..

zámečnická výroba nejrůznějších součástí

Více informací naleznete na stránkách společnosti ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o..

sváření včetně atestace pro jaderný program

ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. zajišťuje následující odborné činnosti svařování potrubních tras a výrobě svařenců.

montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení

Více informací naleznete na stránkách společnosti ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o..

montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení

Více informací naleznete na stránkách společnosti ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o..

osení soustrojí lasero-optickým přístrojem

Více informací naleznete na stránkách společnosti ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o..

vibrodiagnostická měření včetně vyhodnocovacího software

Více informací naleznete na stránkách společnosti ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o..