Průvodce k vyplnění smlouvy – plyn

Jak vyplnit smlouvu o sdružených službách dodávky plynu

1. Korespondenční adresa

Adresa, na kterou budeme zasílat tištěnou korespondenci.

2. Kontaktní údaje pro elektronickou komunikaci

E-mailová adresa, na kterou budeme zasílat elektronickou korespondenci a případně také vyúčtování za plyn.

3. Telefon

Uveďte kontaktní telefonní číslo, na kterém vás zastihneme. Na toto číslo budete dostávat také notifikační zprávy o stavu řešení vašich požadavků.

4. Vztah žadatele k nemovitosti

Zaškrtněte, zda jste majitel nemovitosti na odběrném místě či nájemník. Pokud jste nájemník a zároveň žádáte o přepis smlouvy uzavřené s jiným zákazníkem na sebe, přiložte ke smlouvě také kopii nájemní smlouvy nebo plnou moc od majitele nemovitosti, která vás opravňuje využívat odběrné místo, kam bude dodáván plyn od ČEZ Prodej, a.s.

5. Předpokládaná spotřeba

Tu zjistíte z faktury za plyn od vašeho stávajícího dodavatele plynu.

6. Výrobní číslo plynoměru

Číslo plynoměru naleznete na štítku svého plynoměru nebo také na faktuře za plyn od vašeho stávajícího dodavatele plynu.

Číslo plynoměru naleznete na štítku vašeho plynoměru

7. EIC OM (Odběrného místa)

Jedná se o jednoznačný identifikátor odběrného místa (OM), který je vyjádřen šestnáctimístným číslem (EIC). Zjistíte ho z faktury za plyn od vašeho stávajícího dodavatele plynu nebo ze Smlouvy o připojení, pokud vám ještě nebyla faktura vystavena.

8. Charakter odběru

Charekter odběru je informace o využítí plynu v odběrném místě. Zaškrtněte jednu či více z uvedených možností.

Vaření: Sporák plynový nebo kombinovaný

TUV: Teplá užitková voda – plynový průtokový ohřívač – „karma“

Vytápění: Plynový kotel v bytě nebo rodinném domě.

9. Časovost odběru

Budete-li odebírat plyn jako domácnost, zaškrtněte obě varianty: „PRACOVNÍ DEN“ i „SO, NE“.

10. Stávající obchodník

Název stávajícího dodavatele plynu do odběrného místa – najdete na faktuře.

11. Předpokládaný termín zahájení dodávky od ČEZ PRODEJ, a.s.

Změna dodavatele je vázána na výpovědní lhůtu smlouvy s vaším stávajícím dodavatelem plynu. Obvykle trvá 3 měsíce. Ve stejné době zajistíme nový odběr plynu či přepis odběrného místa na nového zákazníka.

Příklad: Pokud vyplněné a podepsané smluvní dokumenty obdržíme do 20. dne v měsíci, dodávky od ČEZ Prodej, a.s., můžeme zajistit od 1. dne po uplynutí 3 měsíců od předání smluvních dokumentů. To znamená, že když všechny dokumenty obdržíme 10. 1., dodávky plynu od ČEZ Prodej, a.s., budou zahájeny k 1. 5. Pokud dokumenty doručíte 21. 1., dodávky plynu od ČEZ Prodej, a.s., budou zahájeny k 1. 6.

12. Způsob placení

Označte, jakým způsobem budete hradit zálohy za plyn.

Inkaso – Pokud se nechcete starat o platby, zvolte si jako způsob platby bankovní inkaso a my budeme příslušné částky inkasovat k datu splatnosti přímo z vašeho účtu. Pro tento způsob platby je nutné uvést číslo vašeho bankovního účtu. Zároveň je třeba povolit inkasovat z vašeho účtu oproti účtům:

  • 4444442/0800 – pokud je váš účet veden u České spořitelny,
  • 844844844/0300 – pokud je váš účet veden u ČSOB,
  • 7770227/0100 – pokud je váš účet veden u Komerční banky nebo u jiné banky.

Při zřizování inkasa ve vaší bance nastavujete jako povinnou položku limit, který určuje, do jaké výše je možné inkaso povolit. Limit musí být dostatečně vysoký, aby pokryl stanovenou výši zálohy nebo vyúčtovací faktury, případně součet obou částek. Převýší-li částka limit nastavený v bance, inkaso se neprovede. Je proto vhodné nastavit limit vyšší, než je výše zálohy. Zároveň doporučujeme mít nastavený neomezený počet inkasování v rámci měsíce. Může se vám totiž stát, že budete mít fakturu a zálohu splatnou v jednom měsíci. Pokud povolíte pouze jedno inkaso měsíčně, neprovedou se obě úhrady.

SIPO - V případě, kdy chcete platby záloh provádět prostřednictvím SIPO (služby České pošty s.p.), nezapomeňte uvést spojovací číslo SIPO a zároveň i číslo vašeho bankovního účtu pro vracení přeplatků nebo pro úhrady vyúčtovacích faktur. SIPO je možné použít pouze pro úhradu zálohových plateb. Na úhradu vyúčtovací faktury je nutné zvolit jiný způsob platby (např. bankovní inkaso) a vždy uveďte své bankovní spojení pro vracení přeplatků. SIPO můžete hradit:

  • hotovostně – u poštovní přepážky
  • bezhotovostně – Česká pošta si platby inkasuje z vašeho účtu sama, případně hradíte SIPO jednorázovým příkazem ze svého účtu – pokud již máte nastaveno, není zapotřebí v bance znovu povolovat. Zkontrolujte pouze dostatečný limit pro inkaso.

Vlastní podnět - ten označte jako způsob platby, pokud chcete hradit platby za plyn prostřednictvím internetového bankovnictví, převodním příkazem, poštovní poukázkou, platební kartou na Zákaznickém centru, prostřednictvím ČEZ ON-LINE, ve webové samoobsluze nebo na terminálech SAZKY. Jste-li majitelem platební karty vydané Českou spořitelnou, zálohy a vyúčtovací faktury můžete uhradit i v bankomatech České spořitelny na území celé České republiky. Pokud si přejete přeplatky z vyúčtování zaslat na bankovní účet, uveďte číslo účtu pro vrácení případných přeplatků z vyúčtovacích faktur.

13. Výše zálohy do prvního vyúčtování

Zálohy za plyn jsou měsíční a doporučujeme zachovat výši zálohy shodnou jako u vašeho stávajícího dodavatele. Tato výše bude poplatná do prvního vyúčtování od ČEZ Prodej, a.s. a poté se záloha automaticky upraví dle reálné výše vaší spotřeby plynu.

Stávající výši zálohy zjistíte z faktury za plyn od vašeho stávajícího dodavatele. V případě, že platíte zálohy u stávajícího dodavatele v jiném intervalu než měsíčním, je třeba přepočítat výši zálohy na měsíční cyklus.

14. Způsob vrácení případného přeplatku

Nezapoměňte vybrat zda si přejete případné přeplatky z vyúčtování zaslat na bankovní účet nebo použít pro zálohy na další zúčtovací období.

Přeplatek/nedoplatek = rozdíl mezi celkovou spotřebou za zúčtovací období vyjádřenou v Kč a již vámi zaplacenými zálohami. Chcete-li přeplatek vrátit převodem na bankovní účet, uveďte číslo bankovního účtu v sekci „Způsob placení“.

15. Elektronický zákaznický účet ČEZ ON-LINE

ČEZ ON-LINE je internetová aplikace, pomocí které můžete řešit většinu požadavků z pohodlí domova, zdarma a kdykoli. Zaškrtnutím žádáte o založení osobního on-line účtu, přístup k němu získáte na www.cez.cz/cezonline

16. Pojištění asistenčních služeb

Zaškrtněte, pokud žádáte pojištění krytí nákladů spojených s odstraněním havárií či zajištěním oprav vybraných spotřebičů, více na www.cez.cz/sluzby

17. Podpis

Smlouva musí být podepsána osobou, která je uvedena výše jako zákazník.