Nahlášení přerušení dodávky elektrické energie (poruchy)

Pokud vám byla přerušena dodávka elektřiny, může se jednat o plánovanou odstávku související s údržbou naší sítě (odstávka je oznamována vždy způsobem v místě obvyklým – hlášením místního rozhlasu, vyvěšením plakátů apod.).

Informace o plánovaných odstávkách v distribuční síti ČEZ se dozvíte na webových stránkách www.cezdistribuce.cz nebo na Kontaktní lince ČEZ Distribuce 800 850 860.

V případě, že se jedná o poruchu (např. spadlý strom, nepřepíná na nízký tarif apod.), pak tuto skutečnost prosím oznamte na Kontaktní lince ČEZ Distribuce 800 850 860.