Zpět

Chci ukončit odběr plynu

Pokud jste se z jakéhokoliv důvodu rozhodli ukončit odběr plynu od Skupiny ČEZ, postupujte podle následujícího popisu.

  • Pro vyřízení ukončení dodávek energii od ČEZ Prodej vyplňte formulář Žádost o ukončení smlouvy .
  • Při přepisu odběrného místa doporučujeme k vzájemnému odsouhlasení stavů měřicího zařízení mezi původním a novým zákazníkem doložit předávací protokol.
Pokud si v jakémkoliv kroku nebudete vědět rady, kontaktujte naši Zákaznickou linku ČEZ Prodej 800 810 820 nebo navštivte naše kontaktní místo.

Všechny potřebné dokumenty už mám. Jaký je další postup?

Dokumenty předejte vyplněné a podepsané ČEZ Prodej.

Online

Nejrychlejší způsob přepisu.

Přihlásit se

Na kontaktním místě

Objednejte se dopředu

Poštou

ČEZ Prodej, a.s.
Guldenerova 2577/19
326 00 Plzeň

Pomohly Vám uvedené informace?