Zpět

Platba záloh a faktur

Účty za elektřinu, plyn a MOBIL OD ČEZ lze platit řadou různých způsobů. Snadno si tak můžete vybrat ten, který vám bude nejvíce vyhovovat.

Nastavení plateb online.

Upravte si formu plateb nebo číslo účtu v ČEZ ON-LINE.

V současnosti jsou u zákazníků z řad domácností a drobných podnikatelů zálohy za elektřinu nebo plyn stanoveny měsíčně v minimální výši 100 Kč, případně čtvrtletně, pokud by měsíční záloha byla menší než 100 Kč. V průběhu roku tak platíte 11 měsíčních záloh (případně 4 čtvrtletní zálohy), které slouží především k rozložení finanční zátěže - neplatíte tedy celou částku za spotřebu elektřiny nebo plynu jednorázově, ale máte ji rozloženou do řady pravidelných zálohových plateb.

Pokud máte roční periodické zúčtování, pak u elektřiny nebo plynu obdržíte jednou ročně za každé své odběrné místo zúčtovací fakturu vystavenou na základě vaší skutečné spotřeby zjištěné odečtem, v níž jsou započteny vámi uhrazené zálohy. Společně se zúčtovací fakturou obdržíte předpis zálohových plateb na následující fakturační období. Výše nových záloh je stanovena podle skutečné spotřeby v předchozím fakturačním období.

V případě, že využíváte služby MOBILU OD ČEZ, neplatíte žádné zálohy, ale každý měsíc obdržíte vyúčtování za telekomunikační služby.

Pokud pro placení záloh využíváte SIPO či přímé inkaso, nemusíte se o správné placení záloh starat. V případě, že platíte zálohy z vlastního podnětu (prostřednictvím příkazu k úhradě, složenkou či přes bankomaty), je třeba, abyste dodrželi termíny placení záloh dle rozpisu uvedeného na faktuře.

Faktura i rozpis záloh (u podnikatelů platební kalendář) obsahují údaj o výši platby, termín splatnosti a variabilní symbol, který je důležitý pro správné přiřazení platby.

Čísla účtů pro platby za elektřinu, plyn nebo MOBIL OD ČEZ

Pro platby si můžete vybrat jedno ze tří čísel účtů. Tím šetříme vaše náklady na poplatky spojené s převodem peněz mezi bankami.

Banka Číslo účtu
Česká spořitelna 4444442/0800
ČSOB 844844844/0300
Komerční banka 7770227/0100
Chcete změnit aktuálně nastavený způsob placení? Změnu můžete jednoduše provést v rámci ČEZ ON-LINE z pohodlí vašeho domova. Pokud přístup do ČEZ ON-LINE ještě nemáte, neváhejte se zaregistrovat, získáte tak přehled o všech svých platbách za energie i MOBIL OD ČEZ.

Platba prostřednictvím ČEZ ON-LINE

Úhradu zálohy nebo faktury za elektřinu, plyn nebo MOBIL OD ČEZ můžete snadno provést jedním kliknutím na platební tlačítko či běžnou platební kartou v internetové aplikaci ČEZ ON-LINE (určeno pro platby domácností).

V přehledu faktur a záloh si vyberete položky, které chcete uhradit. Pak zvolíte buďto úhradu platební kartou, nebo přesměrování do vašeho internetového bankovnictví, kde již budou vyplněny platební údaje.

Pokud ještě nejste zaregistrováni v ČEZ ON-LINE, můžete tak učinit zde.

Registrací do ČEZ ON-LINE získáte nejen možnost pohodlně hradit platby elektronicky, ale také budete mít okamžitý přehled o platbách a fakturách za elektřinu, plyn či MOBIL OD ČEZ. Můžete zde měnit výši záloh, provést simulaci faktury a nastavovat řadu dalších parametrů u služeb, které využíváte.

V ČEZ ON-LINE na vás také čekají exkluzivní cenové nabídky, a chat s našimi odborníky.

Přímé inkaso z vašeho bankovního účtu

Abychom ušetřili váš čas i peníze, nabízíme vám tuto formu úhrady, která vás zbaví všech starostí. Aktivujte si platbu inkasem ze svého bankovního účtu a jednou provždy zapomeňte na sledování termínů plateb, fronty na poště a na poplatky za příkazy k úhradě nebo za složenky!

Přímým inkasem lze platit zálohy i faktury za elektřinu a plyn, a faktury za MOBIL OD ČEZ.

Jednotlivé platby pak inkasujeme z vašeho účtu podle předepsaného platebního kalendáře pro zálohy, resp. v termínu splatnosti faktury.

Jak přejít na platbu inkasem:

1. krok – zřiďte si inkaso ve své bance

Zadejte bance souhlas k provádění inkasa ve prospěch jednoho z našich účtů. Můžete k tomu využít formulář, který je ke stažení zde.

Číslo účtu příjemce zvolte podle banky, kterou používáte:

 • 4444442/0800 - pro zákazníky České spořitelny,
 • 844844844/0300 - pro zákazníky ČSOB,
 • 7770227/0100 - pro zákazníky Komerční banky a jiných bank.

Při zřizování inkasa v bance neuvádíte žádný variabilní ani specifický symbol.

Můžete si stanovit inkasní limit, tedy maximální výši platby, která může být stržena z vašeho účtu v rámci jedné transakce. Výši limitu zvolte s ohledem na obvyklou výši vašich úhrad. Počítejte s určitou rezervou pro případ, že by se v budoucnu zvýšily vaše pravidelné zálohy. Pokud by totiž námi požadovaná částka byla vyšší než nastavený limit, banka platbu nerealizuje.

Navíc od nás předem dostanete rozpis záloh a termíny, kdy je budeme inkasovat.

2. krok – aktivujte platbu inkasem

Oznamte nám změnu způsobu platby na inkaso a číslo vašeho bankovního účtu, popř. i výši inkasního limitu, pokud jste jej nastavili.

Platbu inkasem si můžete aktivovat přímo v internetové aplikaci ČEZ ON-LINE, prostřednictvím Zákaznické linky 800 810 820 nebo na některém z našich kontaktních míst. Seznam a adresy kontaktních míst najdete zde.

Tuto službu České pošty lze použít pouze k platbě záloh pro odběry elektřiny nebo plynu u domácností. Zúčtovací fakturu (jedenkrát ročně) pak musíte zaplatit jiným způsobem (bankovním převodem, v bankomatu České spořitelny nebo poštovní poukázkou).

Jak zřídit SIPO

 • Nemáte-li ještě spojovací číslo, zažádejte o ně v pobočce České pošty.
 • Nastavte si svolení k inkasu pro SIPO ve své bance.
 • Nahlaste nám změnu způsobu platby a vaše spojovací číslo.

Můžete si stanovit inkasní limit k SIPO, tedy maximální výši platby, která může být stržena z vašeho účtu v rámci jedné transakce. Výši limitu zvolte s ohledem na obvyklou výši vašich úhrad. Počítejte s určitou rezervou pro případ, že by se v budoucnu zvýšily vaše pravidelné zálohy. Pokud by totiž námi požadovaná částka byla vyšší než nastavený limit, banka platbu nerealizuje.

Navíc od nás předem dostanete rozpis záloh a termíny, kdy je budeme inkasovat.

Platbu záloh prostřednictvím SIPO si můžete aktivovat přímo v internetové aplikaci ČEZ ON-LINE, prostřednictvím Zákaznické linky 800 810 820 nebo na některém z našich kontaktních míst. Seznam a adresy kontaktních míst najdete zde.

Jednorázový převod z bankovního účtu lze použít pro platbu záloh i zúčtovacích faktur

Zadejte prosím platební příkaz vždy před datem splatnosti zálohy nebo zúčtovací faktury.

Vždy je nutné vyplnit všechny symboly identifikující platbu:

 • číslo bankovního účtu příjemce,
 • variabilní symbol,
 • částku.

Tyto platební údaje jsou uvedeny na platebním kalendáři nebo faktuře.

Číslo účtu příjemce zvolte podle banky, kterou používáte:

 • 4444442/0800 - pro zákazníky České spořitelny,
 • 844844844/0300 - pro zákazníky ČSOB,
 • 7770227/0100 - pro zákazníky Komerční banky a jiných bank.

 

Úhradu lze také provést jedním kliknutím na platební tlačítko či běžnou platební kartou v internetové aplikaci ČEZ ON-LINE (určeno pro platby domácností) a rovněž kartou na platebních terminálech v našich zákaznických centrech.

Pokud jste zvyklí na úhradu prostřednictvím platební karty

Pokud jste zvyklí na úhradu prostřednictvím platební karty, pak můžete využít naší služby ČEZ Samoobsluha. Zaplacení zálohy nebo faktury za elektřinu, plyn nebo MOBIL OD ČEZ zde provedete standardním způsobem, podobně jako v kterémkoli jiném online obchodě. Stačí zadat vaše identifikační údaje, variabilní symbol uvedený na faktuře a částku k úhradě. Potvrzení o zaplacení bude doručeno na vaši emailovou adresu.

Zálohy a vyúčtovací faktury můžete uhradit i v bankomatech České spořitelny

Zálohy a vyúčtovací faktury můžete uhradit i v bankomatech České spořitelny na území celé České republiky. Platbu mohou provést pouze majitelé karty vydané Českou spořitelnou.

Platební údaje se samy načtou z čárového kódu uvedeného na vaší faktuře.

Postup při placení

Do bankomatu vložte kartu a zadejte své PIN. Z hlavní nabídky na obrazovce vyberte položku "Příkazy k úhradě". Ke čtečce na obrazovce přiložte originál faktury s čárovým kódem.

Údaje potřebné pro provedení platby se z faktury okamžitě načtou a zobrazí se na obrazovce. Po kontrole a potvrzení fakturačních údajů je příkaz odeslán ke zpracování a vy dostanete stvrzenku o zaplacení.

Seznam bankomatů České spořitelny naleznete na stránkách České spořitelny.

K tomuto způsobu placení můžete využívat kteroukoliv ze sběren společnosti Sazka

Pro placení záloh a faktur za dodávky elektřiny nebo plynu, můžete také použít hotovostní on-line terminály ve sběrnách společnosti SAZKA. Stačí přinést fakturu s čárovým kódem a předat obsluze terminálu SAZKA. Platbu provedete v hotovosti.

K tomuto způsobu placení můžete využívat kteroukoliv ze sběren společnosti Sazka – kromě sběren umístěných na České poště.

Čárový kód uvedený pod rozpisem záloh (u elektřiny nebo plynu) můžete použít opakovaně pro úhradu postupně všech vašich zálohových plateb.

Úhrada plateb poštovní poukázkou (složenkou) je sice možná, ale nepříliš výhodná. Musíte sami hlídat datum splatnosti a při každé platbě vypisovat všechny údaje. Za tento způsob úhrady zaplatíte manipulační poplatek. Proto doporučujeme využívat modernější a pohodlnější způsoby plateb, jako jsou např. inkaso, SIPO nebo platba v internetové aplikaci ČEZ ON-LINE.

Poštovní poukázku typu A podejte prosím vždy před datem splatnosti zálohy nebo zúčtovací faktury.

Je nezbytné vyplnit všechny symboly identifikující platbu:

 • číslo bankovního účtu příjemce,
 • variabilní symbol,
 • částku.
Tyto údaje jsou uvedeny na platebním kalendáři nebo faktuře.
 
 
 

Pomohly Vám uvedené informace?