Školení pro jaderné elektrárny

UPOZORNĚNÍ

Sledujte aktuální stanovená bezpečnostní opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19. Informace jsou uvedeny u jednotlivých typů školení.

V případě problémů nebo dotazů se obraťte na příslušné koordinátory školení.

 

Tato školení jsou určená pro zaměstnance dodavatelů JE a jejich poddodavatelů. Vybraná školení jsou určená i pro zaměstnance ČEZ, a. s. Jedná se o školení, která jsou nutná pro samostatný vstup do střeženého prostoru JE nebo kontrolovaného pásma JE. Dále se jedná o školení, která jsou potřebná pro výkon konkrétních rolí nebo pracovních činností v JE.