Školení pro jaderné elektrárny

UPOZORNĚNÍ

Na základě vývoje situace v ČR jsou všechna školení až do odvolání prováděna v omezeném rozsahu. Sledujte informace uvedené u jednotlivých typů školení.

V případě problémů nebo dotazů se obraťte na příslušné koordinátory školení v čase od 7:30 do 12:00.

 

Tato školení jsou určená pro zaměstnance dodavatelů JE a jejich poddodavatelů. Vybraná školení jsou určená i pro zaměstnance ČEZ, a. s. Jedná se o školení, která jsou nutná pro samostatný vstup do střeženého prostoru JE nebo kontrolovaného pásma JE. Dále se jedná o školení, která jsou potřebná pro výkon konkrétních rolí nebo pracovních činností v JE.