Kurz zvláštní odborné způsobilosti z hlediska RO

Školení a organizace zkoušek pro získání zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků v radiační ochraně podle Atomového zákona a vyhlášky 409/2016 Sb.

V kurzech jsou školeny dohlížející osoby a osoby s přímým dohledem nad radiační ochranou. Podle charakteru zdrojů ionizujícího záření a typu pracovišť jsou kurzy rozděleny na následující specializace.

Specializace kurzů

  • VVZ: používání zdrojů ionizujícího záření na pracovišti IV. kategorie a při provozu nebo vyřazování z provozu pracoviště IV. kategorie s úložištěm radioaktivního odpadu nebo se skladem radioaktivního odpadu, nebo kromě pracoviště s úložištěm radioaktivního odpadu nebo se skladem radioaktivního odpadu
  • VZ: používání otevřených radionuklidových zdrojů na pracovišti nejvýše III. kategorie v průmyslu, školství, nebo výzkumu, při provozování uznaného skladu, a při provozu nebo vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie v průmyslu, školství, nebo výzkumu; vše kromě pracoviště, na němž se vykonávají činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu
  • SL: poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracoviště IV. kategorie

Kurzy jsou pořádány několikrát ročně v prostorách školicích středisek v lokalitách Brno a JE Temelín. Zkoušky pro získání ZOZ z hlediska RO jsou na příslušném RC SÚJB. Na začátku kurzu obdrží posluchač studijní materiály.

V lokalitě Temelín pořádáme pouze kurzy se specializacemi VVZ a SL.

Termíny kurzů

KURZ ZOZ ZKOUŠKA NA SÚJB
Termín konání Místo konání Uzávěrka přihlášek Termín konání Místo konání
05. - 08. 10. 2020  Temelín 18. 09. 2020 19. 10. 2020 RC SÚJB České Budějovice
09. - 12. 11. 2020 Brno 23. 10. 2020 27. 11. 2020 RC SÚJB Brno

Upozornění: Po termínu uzavěrky přihlášek se nelze z organizačních důvodů přihlásit na daný kurz.

Kontakt

Mgr. Elena Vichová, tel.: 511 103 328, e-mail: Elena.Vichova@cez.cz
Ing. Dana Brounková, tel.: 511 103 344, e-mail: Dana.Brounkova@cez.cz

Soubory ke stažení

Dokument Typ Velikost
Přihláška do kurzu zvláštní odborné způsobilosti pro zaměstnance organizací mimo ČEZ, a. s. docx 29 kB
Přihláška do kurzu zvláštní odborné způsobilosti pro zaměstnance ČEZ, a. s. docx 30 kB
Přihláška ke zkoušce ZOZ RO pdf 796 kB
Radiační ochrana pro vybrané pracovníky pdf 2 411 kB