Ostatní školení JE

 

 Ostatní školení jsou určena pro zaměstnance ČEZ, a.s. a zaměstnance dodavatelů včetně jejich poddodavatelů. Školení jsou vázána na výkon určité role nebo jsou potřebná pro výkon pracovní činnosti.

Školení je určeno pro zaměstnance dodavatele v roli vedoucího práce, kteří jsou pověření k vedení pracovní skupiny pro výkon činností na úkolu pracovního příkazu nebo zaměstnance, kteří se jiným způsobem podílí na realizaci pracovních činností v JE.

Kontaktní osoba JE Temelín:
Kontaktní osoba JE Dukovany:

Dana Bromová

T: +420 381 103 361
mob.: +420 606 804 294
E: dana.bromova@cez.cz

JE Temelín, Školicí středisko, místnost číslo 112

Hana Brabcová

T: +420 561 104 791
E: hana.brabcova@cez.cz

JE Dukovany, Školicí středisko v budově trenažéru, místnost číslo 216

. Termíny na ETE: .                                                                                               Termíny na EDU:  

                                                                                                

Školení je určeno pro zaměstnance dodavatele, kteří mají přidělenou roli s odpovědností za zajištění a koordinaci přípravy a vyhodnocení pracovního příkazu. U dodavatelského systému údržby logického celku (LC) zajišťuje výkon této role smluvní dodavatel údržby LC.

Bližší informace o školení, termínech a podmínkách absolvování Vám poskytne kontaktní osoba:
Mgr. Elena Vichová
T: +420 511 103 328
E: elena.vichova@cez.cz

Školení je určeno pro zaměstnance ČEZ, a. s., a zaměstnance dodavatelských organizací, kteří vykonávají činnosti na vybraném zařízení (VZ) v JE ve smyslu vyhlášky SÚJB č. 358/2016 Sb.

Kontaktní osoba JE Temelín
Kontaktní osoba JE Dukovany

Jana Houdková
T: +420 381 103 882
E: jana.houdkova@cez.cz

 

Hana Brabcová
T: +420 561 104 791
E: hana.brabcova@cez.cz
   

 

 Přihlásíte se:

ZDE

vyberte si školení, lokalitu a termín a klikněte (vyplnit jméno, příjmení, e-mail, osobní číslo/IPD) . Na zadaný e-mail Vám přijde potvrzení rezervace termínu (e-mail uschovejte, obsahuje i odkaz pro případné odhlášení).

     

 

Školení je určeno pro zaměstnance ČEZ, a. s., a zaměstnance dodavatelských organizací, kteří vystavují protokoly v softwarové aplikaci Program Dohledu.

- Prezentace ke školení z Programu dohledu.

- Testové otázky z Programu dohledu.

Kontaktní osoba JE Temelín
Kontaktní osoba JE Dukovany
Jana Houdková
T: +420 381 103 882
E: jana.houdkova@cez.cz
Hana Brabcová
T: +420 561 104 791
E: hana.brabcova@cez.cz

Přihlásíte se:

ZDE

vyberte si lokalitu a termín a klikněte (vyplnit jméno, příjmení, e-mail, osobní číslo/IPD) . Na zadaný e-mail Vám přijde potvrzení rezervace termínu (e-mail uschovejte, obsahuje i odkaz pro případné odhlášení).

 

 

Školení je určeno pro vybrané skupiny zaměstnanců dodavatelů dle vykonávané činnosti na JE. Cílem školení je získání základních znalostí a postupů v prostředí programu AssetSuite, potřebných pro řízení a zajišťování činností v JE (příprava pracovních příkazů, otevírání a uzavírání pracovních příkazů, autorizace plateb, zjišťovací protokoly atd.).

Tabulka rolí školení AS8

Typ školení Popis školení Podmínka školení Určeno pro:
Základy systému

5h

Základní školení AS8 pro zaměstnance ČEZ - základní přístup, provozní obsluhy, SM, obsluhy BD, vedoucí útvaru (všeobecně schvalovatel), dozimetrista, pracovník CŘD, PARP, hasič, žadatel PNČ, ŽNP, ŽM, PNK
Realizace prací

4h

Základní školení AS8 pro pracovníky dodavatelů, případně zaměstnance ČEZ - realizátor (vedoucí práce), realizátor účtování
Příprava PP

40h(5dní)

komplexní školení pro pracovníky dodavatelů, případně zaměstnance ČEZ Podmínkou pro dodavatele je absolvovaná základní příprava v rozsahu DELTA, pro ČEZ absolvovaná základní příprava modul M1 přípravář PP, přípravář úPP, správce, POZ, PARP, pracovník koordinace, pracovník zajišťovací kanceláře, kontroly apod. 
Autorizace plateb

2h

pro pracovníky dodavatelů (školení je obsaženo i v komplexním školení Příprava PP) podmínkou je absolvované školení AS8 Realizace prací vystavovatel autorizace
Správce

8h

nadstavbové školení po kurzu Příprava PP pro zaměstnance ČEZ podmínkou je absolvované školení AS8 Příprava PP správce (POZ, PARP, kontroly apod.) 
R-příkaz

2h

pro pracovníky dodavatelů, případně zaměstnance ČEZ (školení je obsaženo i v komplexním školení Příprava PP) podmínkou je absolvované školení AS8 Základy systému nebo Realizace prací příprava ALARA a R-příkazů

 Účast na školení je nutno objednat u PPaD nebo v elektronickém přihlašovacím systému.

Kontaktní osoba JE Temelín
Kontaktní osoba JE Dukovany

Dana Bromová
T: +420 381 103 366
mob.: +420 606 804 294
E: dana.bromova@cez.cz

JE Temelín, Školicí středisko, místnost číslo 112

Hana Brabcová
T: +420 561 104 791
E: hana.brabcova@cez.cz

JE Dukovany, Školicí středisko v budově trenažéru, místnost číslo 216

Termíny školení jsou plánovány na základě požadavků od dodavatelů. Podmínkou školení Příprava pracovního příkazu je absolvování Základní přípravy v rozsahu DELTA.

Po úspěšném absolvování školení si může dodavatel požádat o nastavení přístupu do aplikace AssetSuite. Požadavek nastavení přístupu zaměstnancům dodavatelů uplatní dodavatel prostřednictvím garanta formou žádosti v Service Desku.

 

TEMELÍN Přípravář  9.9., 12.9., 13.9., 14.9. 8 - 15 hod učebna 126 škol. středisko  4 denní kurz
  Základy systému  5.9.2022 8.00 - 12.00 učebna 126 škol. stř.  
  Realizace prací (v Reservantu) 1.9.2022 8.00- 12.00 126 škol. stř.  
Lokalita Kurz Termín Čas Učebna Poznámka

Dukovany