Ostatní školení JE Dukovany

S odkazem na informace z úvodní stránky budou ostatní školení prováděna pouze po předchozí domluvě s příslušným koordinátorem školení.

Ostatní školení jsou určena pro zaměstnance ČEZ, a.s. a zaměstnance dodavatelů včetně jejich poddodavatelů. Školení jsou vázána na výkon určité role nebo jsou potřebná pro výkon pracovní činnosti.

Školení je určeno pro zaměstnance dodavatele v roli vedoucího práce, kteří jsou pověření k vedení pracovní skupiny pro výkon činností na úkolu pracovního příkazu nebo zaměstnance, kteří se jiným způsobem podílí na realizaci pracovních činností v JE.

Kontaktní osoba:
Hana Brabcová

T: +420 561 104 791
E: hana.brabcova@cez.cz

Měsíc Termín Čas Učebna
Květen 12. - 15. 5. 2020 7:00 - 15:00  T324

 

Školení je určeno pro zaměstnance dodavatele, kteří mají přidělenou roli s odpovědností za zajištění a koordinaci přípravy a vyhodnocení pracovního příkazu. U dodavatelského systému údržby logického celku (LC) zajišťuje výkon této role smluvní dodavatel údržby LC.

Bližší informace o školení, termínech a podmínkách absolvování Vám poskytne kontaktní osoba:
Mgr. Elena Vichová
T: +420 511 103 328
E: elena.vichova@cez.cz

 

Školení je určeno pro zaměstnance ČEZ, a. s., a zaměstnance dodavatelských organizací, kteří vykonávají nebo spolupracují na činnostech na vybraném zařízení (VZ) v JE ve smyslu vyhlášky č. 358/2016 Sb.

Kontaktní osoba:
Hana Brabcová

T: +420 561 104 791
E: hana.brabcova@cez.cz

Měsíc Termín Čas Učebna