Ostatní školení JE Temelín

V souvislosti s onemocněním COVID-19 budou v měsíci srpnu probíhat školení ve zkrácené podobě ukončené dozorovaným testem.
Pro samostudium využijte uložené materiály v záložce "ke stažení".
Prosíme účastníky o zvýšenou hygienu rukou, obzvlášť před prací (testováním) na PC.

 Ostatní školení jsou určena pro zaměstnance ČEZ, a.s. a zaměstnance dodavatelů včetně jejich poddodavatelů. Školení jsou vázána na výkon určité role nebo jsou potřebná pro výkon pracovní činnosti.

Školení je určeno pro zaměstnance dodavatele v roli vedoucího práce, kteří jsou pověření k vedení pracovní skupiny pro výkon činností na úkolu pracovního příkazu nebo zaměstnance, kteří se jiným způsobem podílí na realizaci pracovních činností v JE.

Kontaktní osoba:
Dana Bromová

T: +420 381 103 366
E: dana.bromova@cez.cz

Měsíc Termín Čas Učebna Poznámka
 září říjen  29. 9. - 2. 10. 2020  7.00 - 15.00  220  

 

Školení je určeno pro zaměstnance dodavatele, kteří mají přidělenou roli s odpovědností za zajištění a koordinaci přípravy a vyhodnocení pracovního příkazu. U dodavatelského systému údržby logického celku (LC) zajišťuje výkon této role smluvní dodavatel údržby LC.

Bližší informace o školení, termínech a podmínkách absolvování Vám poskytne kontaktní osoba:
Mgr. Elena Vichová
T: +420 511 103 328
E: elena.vichova@cez.cz

Školení je určeno pro zaměstnance ČEZ, a. s., a zaměstnance dodavatelských organizací, kteří vykonávají nebo spolupracují na činnostech na vybraném zařízení (VZ) v JE ve smyslu vyhlášky č. 358/2016 Sb.

Kontaktní osoba:
Dana Bromová

T: +420 381 103 366
E: dana.bromova@cez.cz

Měsíc Termín Čas Učebna Poznámka
září 14. 9. 2020  8.00 - 10.00  126  

 

 

Školení je určeno pro zaměstnance ČEZ, a. s., a zaměstnance dodavatelských organizací, kteří vystavují protokoly v softwarové aplikaci Program Dohledu.

Kontaktní osoba:
Dana Bromová

T: +420 381 103 366
E: dana.bromova@cez.cz

Měsíc Termín Čas Učebna
září 14. 9.  2020  10.00 - 12.00  126

 

 

Školení je určeno pro vybrané skupiny zaměstnanců dodavatelů dle vykonávané činnosti na JE. Cílem školení je získání základních znalostí a postupů v prostředí programu AssetSuite, potřebných pro řízení a zajišťování činností v JE (příprava pracovních příkazů, otevírání a uzavírání pracovních příkazů, autorizace plateb, zjišťovací protokoly atd.).

Tabulka rolí školení AS8

Typ školení Popis školení Podmínka školení Určeno pro:
Základy systému

5h

Základní školení AS8 pro zaměstnance ČEZ - základní přístup, provozní obsluhy, SM, obsluhy BD, vedoucí útvaru (všeobecně schvalovatel), dozimetrista, pracovník CŘD, PARP, hasič, žadatel PNČ, ŽNP, ŽM, PNK
Realizace prací

4h

Základní školení AS8 pro pracovníky dodavatelů, případně zaměstnance ČEZ - realizátor (vedoucí práce), realizátor účtování
Příprava PP

40h(5dní)

komplexní školení pro pracovníky dodavatelů, případně zaměstnance ČEZ Podmínkou pro dodavatele je absolvovaná základní příprava v rozsahu DELTA, pro ČEZ absolvovaná základní příprava modul M1 přípravář PP, přípravář úPP, správce, POZ, PARP, pracovník koordinace, pracovník zajišťovací kanceláře, kontroly apod. 
Autorizace plateb

2h

pro pracovníky dodavatelů (školení je obsaženo i v komplexním školení Příprava PP) podmínkou je absolvované školení AS8 Realizace prací vystavovatel autorizace
Správce

8h

nadstavbové školení po kurzu Příprava PP pro zaměstnance ČEZ podmínkou je absolvované školení AS8 Příprava PP správce (POZ, PARP, kontroly apod.) 
R-příkaz

2h

pro pracovníky dodavatelů, případně zaměstnance ČEZ (školení je obsaženo i v komplexním školení Příprava PP) podmínkou je absolvované školení AS8 Základy systému nebo Realizace prací příprava ALARA a R-příkazů

 Účast na školení je nutno objednat u PPaD nebo v elektronickém přihlašovacím systému.

Kontaktní osoba:
Dana Bromová

T: +420 381 103 366
E: dana.bromova@cez.cz

Termíny školení jsou plánovány na základě požadavků od dodavatelů. Podmínkou školení Příprava pracovního příkazu je absolvování Základní přípravy v rozsahu DELTA.

Po úspěšném absolvování školení si může dodavatel požádat o nastavení přístupu do aplikace AssetSuite. Požadavek nastavení přístupu zaměstnancům dodavatelů uplatní dodavatel prostřednictvím garanta formou žádosti v Service Desku.

Kurz Termín Čas Učebna
Realizace prací 10.8.2020 8:00 - 12:00 126
 Přípravář 16. - 18.,  21., 22.9.2020  8:00 - 15:00  214
 Realizace prací  13. 10. 2020  8:00 - 12:00  126