Školení pro vstup do kontrolovaného pásma a školení ZAVCIP na JE Dukovany

V důsledku onemocnění COVID - 19 platí povinné nošení ochranných roušek při školení.

Pro další informace volejte koordinátora školení.

Dagmar Soukupová

Kontaktní osoba pro školení na JE Dukovany

T: +420 561 105 526
E: dagmar.soukupova@cez.cz

KORD II, učebna 142

Má-li účastník přidělené KPJM (korporátní přihlašovací jméno do aplikací ČEZ, např. Passport) a heslo, MUSÍ JE ZNÁT. Externí osoba (dodavatel) je povinna si tuto skutečnost ověřit PŘED školením v Service Desku (tel. 841 842 843).

Jestliže účastník nemá přidělené KPJM, dostaví se na školení s platnou identifikační kartou s čitelným IPD (10-místné číslo). Pokud na kartě IPD není nebo není čitelné, provede její výměnu na výdejně identifikačních karet.

Základní školení pro vstup do KP je určeno pro pracovníky, kteří vykonávají činnosti v kontrolovaném pásmu a sledovaném pásmu (radiační pracovníci ve smyslu vyhlášky SÚJB 422/2016 Sb.)

Školení FME (ZAVCIP) je určeno pro pracovníky, kteří vykonávají jakoukoli pracovní či kontrolní činnost, při kterém hrozí pád cizího předmětu do otevřené technologie.

Základní školení je nutné vždy absolvovat na lokalitě, kde bude pracovník vykonávat svoji činnost.

  • Učební texty (Příručku a testové otázky) naleznete v záložce "Ke stažení" 

termíny 

SRPEN 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
04. 08. 2020 7:00 - 15:00  KORD II, přízemí, uč. 142   
18. 08. 2020 7:00 - 15:00 KORD II, přízemí, uč. 142  
ZÁŘÍ 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
08. 09. 2020 7:00 - 15:00 KORD II, přízemí, uč. 142  
15. 09. 2020 7:00 - 15:00 KORD II, přízemí, uč. 142  
V srpnu školení samostudiem (učební texty ve složce "Ke stažení"), na učebně pouze test!!!

Periodické školení slouží k prodloužení platnosti daného typu školení (perioda 12 měsíců). V případě, že pracovník vykonává činnost pouze v lokalitě ETE, musí absolvovat školeni na ETE. 

Pro zájemce o další informace v oblasti radiační ochrany je přístupný on-line kurz (tento kurz nenahrazuje školení, které zajišťuje držitel povolení SÚJB dle vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb.)

termíny 

SRPEN 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
03. 08. 2020 8:00 - 12:00  KORD II, přízemí, učebna 142 Školení samostudiem, na učebně pouze test
05. 08. 2020 8:00 - 12:00  KORD II, přízemí, učebna 142 Školení samostudiem, na učebně pouze test
06. 08. 2020 8:00 - 12:00  KORD II, přízemí, učebna 142 Školení samostudiem, na učebně pouze test
17. 08. 2020 8:00 - 12:00  KORD II, přízemí, učebna 142 Školení samostudiem, na učebně pouze test
19. 08. 2020 8:00 - 12:00  KORD II, přízemí, učebna 142 Školení samostudiem, na učebně pouze test
20. 08. 2020 8:00 - 12:00  KORD II, přízemí, učebna 142 Školení samostudiem, na učebně pouze test
24. 08. 2020 8:00 - 12:00  KORD II, přízemí, učebna 142 Školení samostudiem, na učebně pouze test
26. 08. 2020 8:00 - 12:00  KORD II, přízemí, učebna 142 Školení samostudiem, na učebně pouze test
27. 08. 2020 8:00 - 12:00  KORD II, přízemí, učebna 142 Školení samostudiem, na učebně pouze test
31. 08. 2020 8:00 - 12:00  KORD II, přízemí, učebna 142 Školení samostudiem, na učebně pouze test
ZÁŘÍ 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
 03. 09. 2020 8:00 - 12:00 KORD II, přízemí, učebna 142  
 04. 09. 2020 8:00 - 12:00 KORD II, přízemí, učebna 142  
 07. 09. 2020 8:00 - 12:00 KORD II, přízemí, učebna 142  
 09. 09. 2020 8:00 - 12:00 KORD II, přízemí, učebna 142  
 10. 09. 2020 8:00 - 12:00 KORD II, přízemí, učebna 142  
 14. 09. 2020 8:00 - 12:00 KORD II, přízemí, učebna 142  
16. 09. 2020 8:00 - 12:00 KORD II, přízemí, učebna 142  
17. 09. 2020 8:00 - 12:00 KORD II, přízemí, učebna 142  
18. 09. 2020 8:00 - 12:00 KORD II, přízemí, učebna 142  
21. 09. 2020 8:00 - 12:00 KORD II, přízemí, učebna 142  
23. 09. 2020 8:00 - 12:00 KORD II, přízemí, učebna 142  
24. 09. 2020 8:00 - 12:00 KORD II, přízemí, učebna 142  
25. 09. 2020 8:00 - 12:00 KORD II, přízemí, učebna 142  
29. 09. 2020 8:00 - 12:00 KORD II, přízemí, učebna 142  
30. 09. 2020 8:00 - 12:00 KORD II, přízemí, učebna 142  

 

V srpnu školení samostudiem (učební texty ve složce "Ke stažení"), na učebně pouze test!!!

Školení FME (ZAVCIP) pro osoby nevstupující do KP je určeno pro pracovníky, kteří vykonávají jakoukoli pracovní či kontrolní činnost, při které hrozí pád cizího předmětu do otevřené technologie a současně nevstupují do kontrolovaného pásma.

Školení FME (ZAVCIP) má platnost pro obě lokality JE.

  • Učební texty (Příručku a testové otázky) naleznete v záložce "Ke stažení" 

termíny

SRPEN 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
05. 08. 2020 dle domluvy  KORD II, přízemí, učebna 142   Školení samostudiem, na učebně pouze test
19. 08. 2020 dle domluvy KORD II, přízemí, učebna 142  Školení samostudiem, na učebně pouze test
26. 08. 2020 dle domluvy KORD II, přízemí, učebna 142  Školení samostudiem, na učebně pouze test
ZÁŘÍ 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
07. 09. 2020 12:30 - 14:45  KORD II, přízemí, učebna 142  
21. 09. 2020 12:30 - 14:45 KORD II, přízemí, učebna 142  

 

V srpnu školení samostudiem (učební texty ve složce "Ke stažení"), na učebně pouze test!!!

Doškolení pro druhou lokalitu je možné absolvovat pouze v případě, že periodické školení a doškolení absolvuje pracovník ve stejný den.

  • Učební texty (Příručku a testové otázky) naleznete v záložce "Ke stažení" 

termíny

SRPEN 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
03. 08. 2020 dle domluvy KORD II, přízemí, učebna 142   Školení samostudiem, na učebně pouze test
17. 08. 2020 dle domluvy KORD II, přízemí, učebna 142  Školení samostudiem, na učebně pouze test
ZÁŘÍ 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
09. 09. 2020 12:30 - 14:00  KORD II, přízemí, učebna 142  
23. 09. 2020 12:30 - 14:00 KORD II, přízemí, učebna 142