Školení pro vstup do kontrolovaného pásma a školení ZAVCIP na JE Temelín

S odkazem na informace z úvodní stránky budou školení prováděna v následující podobě.
základní školení  pro vstup do kp - školení budou organizována pouze v nutných případech na základě požadavku garanta dodavatele (zaměstnanec ČEZ, a.s.).
periodická školení kp a FME - Každý účastník školení je povinen si předem prostudovat formou samostudia materiály  umístěné v části "Ke stažení":
1. Pravidla radiační ochrany (příručka e-learning kurzu)
2. Pravidla FME/ZAVCIP
Periodické školení bude probíhat pouze formou dozorovaného testu.
v Případě potřeby nebo dotazů se obraťte na příslušné koordinátory školení.

Monika Musilová

Kontaktní osoba pro školení na JE Temelín

T: +420 381 102 417
E: monika.musilova@cez.cz

Budova Šatna 1, místnost číslo 414

Má-li účastník přidělené KPJM (korporátní přihlašovací jméno do aplikací ČEZ, např. Passport) a heslo, MUSÍ JE ZNÁT. Externí osoba (dodavatel) je povinna si tuto skutečnost ověřit PŘED školením v Service Desku (tel. 841 842 843).

Jestliže účastník nemá přidělené KPJM, dostaví se na školení s platnou identifikační kartou s čitelným IPD (10-místné číslo). Pokud na kartě IPD není nebo není čitelné, provede její výměnu na výdejně identifikačních karet.

 

Základní školení pro vstup do KP je určeno pro pracovníky, kteří vykonávají činnosti v kontrolovaném pásmu a sledovaném pásmu (radiační pracovníci ve smyslu vyhlášky SÚJB 422/2016 Sb.)

Školení FME (ZAVCIP) je určeno pro pracovníky, kteří vykonávají jakoukoli pracovní či kontrolní činnost, při kterém hrozí pád cizího předmětu do otevřené technologie.

Základní školení je nutné vždy absolvovat na lokalitě, kde bude pracovník vykonávat svoji činnost.

  • Učební texty (Příručku a testové otázky) naleznete v záložce "Ke stažení" 

TERMÍNy

DUBEN 2020 
Termín Čas Učebna Poznámka
       
 KVĚtEN 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
12. 5. 2020 7:00 – 15:00 Šatna 1, učebna 415  
26. 5. 2020 7:00 – 15:00 Šatna 1, učebna 415  
ČERVEN 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
9. 6. 2020 7:00 – 15:00 Šatna 1, učebna 415  
23. 6. 2020 7:00 – 15:00 Šatna 1, učebna 415  
 ČERVENEC 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
7. 7. 2020 7:00 – 15:00 Šatna 1, učebna 415  
SRPEN 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
11. 8. 2020 7:00 – 15:00 Šatna 1, učebna 415  
Září 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
8. 9. 2020 7:00 – 15:00 Šatna 1, učebna 415  
22. 9. 2020 7:00 – 15:00 Šatna 1, učebna 415  
říjEN 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
6. 10. 2020 7:00 – 15:00 Šatna 1, učebna 415  
20. 10. 2020 7:00 – 15:00 Šatna 1, učebna 415  
listopad 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
10. 11. 2020 7:00 – 15:00 Šatna 1, učebna 415  
24. 11. 2020 7:00 – 15:00 Šatna 1, učebna 415  
PROSINEC 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
8. 12. 2020 7:00 – 15:00 Šatna 1, učebna 415  

Periodické školení slouží k prodloužení platnosti daného typu školení (perioda 12 měsíců). V případě, že pracovník vykonává činnost pouze v lokalitě ETE, musí absolvovat školeni na ETE.

Ve vybraných termínech lze absolvovat doškolení pro druhou lokalitu. Za předpokladu, že periodické školení a doškolení absolvuje pracovník ve stejný den.

Pro zájemce o další informace v oblasti radiační ochrany je přístupný on-line kurz (tento kurz nenahrazuje školení, které zajišťuje držitel povolení SÚJB dle vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb.)

TERMÍNY    

DUBEN 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
1. 4. 2020 8:00-10:00;   10:30-12:30;   13:00-15:00 č. 411 Šatna 1  
8. 4. 2020 8:00-10:00;   10:30-12:30;   13:00-15:00 č. 411 Šatna 1                                      
15. 4. 2020 8:00-10:00;   10:30-12:30;   13:00-15:00 č. 411 Šatna 1  
22. 4. 2020 8:00-10:00;   10:30-12:30;   13:00-15:00 č. 411 Šatna 1                                           
29. 4. 2020 8:00-10:00;   10:30-12:30;   13:00-15:00 č. 411 Šatna 1  
KVĚTEN 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
5. 5. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
6. 5. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
7. 5. 2020 + EDU 8:00 – 12:00,12:30 - 14:00 č. 415 Šatna 1
13. 5. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
14. 5. 2020 + EDU 8:00 – 12:00,12:30 - 14:00 č. 415 Šatna 1  
19. 5. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
20. 5. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
21. 5. 2020 + EDU 8:00 – 12:00,12:30 - 14:00 č. 415 Šatna 1  
28. 5. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
ČERVEN 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
2. 6. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
3. 6. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
4. 6. 2020 + EDU 8:00 – 12:00,12:30 - 14:00 č. 415 Šatna 1
10. 6. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
11. 6. 2020 + EDU 8:00 – 12:00,12:30 - 14:00 č. 415 Šatna 1  
17. 6. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
18. 6. 2020 + EDU 8:00 – 12:00,12:30 - 14:00 č. 415 Šatna 1  
24. 6. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
25. 6. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
ČERVENEC 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
9. 7. 2020 + EDU 8:00 – 12:00,12:30 - 14:00 č. 415 Šatna 1  
15. 7. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
16. 7. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1
22. 7. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
23. 7. 2020 + EDU 8:00 – 12:00,12:30 - 14:00 č. 415 Šatna 1  
 
srpEN 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
12. 8. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
13. 8. 2020 + EDU 8:00 – 12:00,12:30 - 14:00 č. 415 Šatna 1  
19. 8. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1
20. 8. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
27. 8. 2020 + EDU 8:00 – 12:00,12:30 - 14:00 č. 415 Šatna 1  
Září 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
1. 9. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
2. 9. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
3. 9. 2020 + EDU 8:00 – 12:00,12:30 - 14:00 č. 415 Šatna 1
9. 9. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
10. 9. 2020 + EDU 8:00 – 12:00,12:30 - 14:00 č. 415 Šatna 1  
15. 9. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
16. 9. 2020 8:00 - 12:00 č. 415 Šatna 1  
17. 9. 2020 + EDU 8:00 – 12:00,12:30 - 14:00 č. 415 Šatna 1  
23. 9. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
24. 9. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
30. 9. 2020 8:00 - 12:00 č. 415 Šatna 1  
ŘíJEN 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
1. 10. 2020 + EDU 8:00 – 12:00,12:30 - 14:00 č. 415 Šatna 1  
5. 10. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
7. 10. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1
8. 10. 2020 + EDU 8:00 – 12:00,12:30 - 14:00 č. 415 Šatna 1  
12. 10. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
13. 10. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
14. 10. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
15. 10. 2020 + EDU 8:00 – 12:00,12:30 - 14:00 č. 415 Šatna 1  
21. 10. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
22. 10. 2020 8:00 - 12:00 č. 415 Šatna 1  
26. 10. 2020 8:00 - 12:00 č. 415 Šatna 1  
27. 10. 2020 8:00 - 12:00 č. 415 Šatna 1  
Listopad 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
2. 11. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
3. 11. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
4. 11. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1
5. 11. 2020 + EDU 8:00 – 12:00,12:30 - 14:00 č. 415 Šatna 1  
11. 11. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
12. 11. 2020 + EDU 8:00 – 12:00,12:30 - 14:00 č. 415 Šatna 1  
18. 11. 2020 8:00 - 12:00 č. 415 Šatna 1  
19. 11. 2020 + EDU 8:00 – 12:00,12:30 - 14:00 č. 415 Šatna 1  
25. 11. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
26. 11. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
PROSINEC 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
1. 12. 2020 + EDU 8:00 – 12:00,12:30 - 14:00 č. 415 Šatna 1  
2. 12. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
3. 12. 2020 + EDU 8:00 – 12:00,12:00 - 14:00 č. 415 Šatna 1
9. 12. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
10. 12. 2020 + EDU 8:00 – 12:00,12:00 - 14:00 č. 415 Šatna 1  
15. 12. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
16. 12. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
17. 12. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  

Školení FME (ZAVCIP) pro osoby nevstupující do KP je určeno pro pracovníky, kteří vykonávají jakoukoli pracovní či kontrolní činnost, při které hrozí pád cizího předmětu do otevřené technologie a současně nevstupují do kontrolovaného pásma.

Školení FME (ZAVCIP) má platnost pro obě lokality JE.

    • Učební texty (Příručku a testové otázky) naleznete v záložce "Ke stažení"

termínY

DUBEN 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
       
KVěTEN 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
4. 5. 2020 8:00 – 10:30 Šatna 1, učebna 415  
18. 5. 2020 8:00 - 10:30 Šatna 1, učebna 415  
ČERVEN 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
8. 6. 2020 8:00 – 10:30 Šatna 1, učebna 415  
22. 6. 2020 8:00 - 10:30 Šatna 1, učebna 415  
červenec 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
14. 7. 2020 8:00 – 10:30 Šatna 1, učebna 415  
srpEN 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
18. 8. 2020 8:00 – 10:30 Šatna 1, učebna 415  
září 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
7. 9. 2020 8:00 – 10:30 Šatna 1, učebna 415  
říjEN 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
19. 10. 2020 8:00 – 10:30 Šatna 1, učebna 415  
listopad 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
9. 11. 2020 8:00 – 10:30 Šatna 1, učebna 415  
prosinec 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
7. 12. 2020 8:00 – 10:30 Šatna 1, učebna 415