Školení pro vstup do kontrolovaného pásma a školení ZAVCIP na JE Temelín

V souvislosti s onemocněním COVID-19 budou v měsíci srpnu probíhat školení ve zkrácené podobě ukončené dozorovaným testem.
Pro samostudium využijte uložené materiály v záložce "ke stažení".
Prosíme účastníky o zvýšenou hygienu rukou, obzvlášť před prací (testováním) na PC.

Monika Musilová

Kontaktní osoba pro školení na JE Temelín

T: +420 381 102 417
E: monika.musilova@cez.cz

Budova Šatna 1, místnost číslo 414

Má-li účastník přidělené KPJM (korporátní přihlašovací jméno do aplikací ČEZ, např. Passport) a heslo, MUSÍ JE ZNÁT. Externí osoba (dodavatel) je povinna si tuto skutečnost ověřit PŘED školením v Service Desku (tel. 841 842 843).

Jestliže účastník nemá přidělené KPJM, dostaví se na školení s platnou identifikační kartou s čitelným IPD (10-místné číslo). Pokud na kartě IPD není nebo není čitelné, provede její výměnu na výdejně identifikačních karet.

 

Základní školení pro vstup do KP je určeno pro pracovníky, kteří vykonávají činnosti v kontrolovaném pásmu a sledovaném pásmu (radiační pracovníci ve smyslu vyhlášky SÚJB 422/2016 Sb.)

Školení FME (ZAVCIP) je určeno pro pracovníky, kteří vykonávají jakoukoli pracovní či kontrolní činnost, při kterém hrozí pád cizího předmětu do otevřené technologie.

Základní školení je nutné vždy absolvovat na lokalitě, kde bude pracovník vykonávat svoji činnost.

  • Učební texty (Příručku a testové otázky) naleznete v záložce "Ke stažení" 

TERMÍNy

 ČERVENEC 2020

Termín Čas Učebna Poznámka
21.7. 2020 7:00 - 15:00 Šatna1, učebna 418  
SRPEN 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
11. 8. 2020 7:00 – 15:00 Šatna 1, učebna 413  
Září 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
8. 9. 2020 7:00 – 15:00 Šatna 1, učebna 415  
22. 9. 2020 7:00 – 15:00 Šatna 1, učebna 415  
říjEN 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
6. 10. 2020 7:00 – 15:00 Šatna 1, učebna 415  
20. 10. 2020 7:00 – 15:00 Šatna 1, učebna 415  
listopad 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
10. 11. 2020 7:00 – 15:00 Šatna 1, učebna 415  
24. 11. 2020 7:00 – 15:00 Šatna 1, učebna 415  
PROSINEC 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
8. 12. 2020 7:00 – 15:00 Šatna 1, učebna 415  

Periodické školení slouží k prodloužení platnosti daného typu školení (perioda 12 měsíců). V případě, že pracovník vykonává činnost pouze v lokalitě ETE, musí absolvovat školeni na ETE.

Ve vybraných termínech lze absolvovat doškolení pro druhou lokalitu. Za předpokladu, že periodické školení a doškolení absolvuje pracovník ve stejný den.

Pro zájemce o další informace v oblasti radiační ochrany je přístupný on-line kurz (tento kurz nenahrazuje školení, které zajišťuje držitel povolení SÚJB dle vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb.)

TERMÍNY    

 
srpEN 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
12. 8. 2020 8:00 – 12:00 č. 418 Šatna 1  OBSAZENO
13. 8. 2020 + EDU 8:00 – 12:00,12:30 - 14:00 č. 413 Šatna 1  OBSAZENO
19. 8. 2020 8:00 – 12:00 č. 413 Šatna 1    OBSAZENO
20. 8. 2020 8:00 – 12:00 č. 418 Šatna 1  
25. 8. 2020 8:00 - 12:00 č. 415 Šatna 1  
27. 8. 2020 + EDU 8:00 – 12:00,12:30 - 14:00 č. 418 Šatna 1  
Září 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
1. 9. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
2. 9. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
3. 9. 2020 + EDU 8:00 – 12:00,12:30 - 14:00 č. 415 Šatna 1
9. 9. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
10. 9. 2020 + EDU 8:00 – 12:00,12:30 - 14:00 č. 415 Šatna 1  
15. 9. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
16. 9. 2020 8:00 - 12:00 č. 415 Šatna 1  
17. 9. 2020 + EDU 8:00 – 12:00,12:30 - 14:00 č. 415 Šatna 1  
23. 9. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
24. 9. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
30. 9. 2020 8:00 - 12:00 č. 415 Šatna 1  
ŘíJEN 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
1. 10. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  OBSAZENO
5. 10. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
7. 10. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1
8. 10. 2020 + EDU 8:00 – 12:00,12:30 - 14:00 č. 415 Šatna 1  
12. 10. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
13. 10. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
14. 10. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
15. 10. 2020 + EDU 8:00 – 12:00,12:30 - 14:00 č. 415 Šatna 1  
21. 10. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
22. 10. 2020 8:00 - 12:00 č. 415 Šatna 1 OBSAZENO 
26. 10. 2020 8:00 - 12:00 č. 415 Šatna 1  
27. 10. 2020 8:00 - 12:00 č. 415 Šatna 1  
29. 10. 2020 + EDU 8:00 - 12:00,12:30 - 14:00 č. 415 Šatna 1  
Listopad 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
2. 11. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
4. 11. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1
5. 11. 2020 + EDU 8:00 – 12:00,12:30 - 14:00 č. 415 Šatna 1  
11. 11. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
12. 11. 2020 + EDU 8:00 – 12:00,12:30 - 14:00 č. 415 Šatna 1  
18. 11. 2020 8:00 - 12:00 č. 415 Šatna 1  
19. 11. 2020 + EDU 8:00 – 12:00,12:30 - 14:00 č. 415 Šatna 1  
25. 11. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
26. 11. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
PROSINEC 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
1. 12. 2020 + EDU 8:00 – 12:00,12:30 - 14:00 č. 415 Šatna 1  
2. 12. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
3. 12. 2020 + EDU 8:00 – 12:00,12:00 - 14:00 č. 415 Šatna 1
9. 12. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
10. 12. 2020 + EDU 8:00 – 12:00,12:00 - 14:00 č. 415 Šatna 1  
15. 12. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
16. 12. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  
17. 12. 2020 8:00 – 12:00 č. 415 Šatna 1  

Školení FME (ZAVCIP) pro osoby nevstupující do KP je určeno pro pracovníky, kteří vykonávají jakoukoli pracovní či kontrolní činnost, při které hrozí pád cizího předmětu do otevřené technologie a současně nevstupují do kontrolovaného pásma.

Školení FME (ZAVCIP) má platnost pro obě lokality JE.

    • Učební texty (Příručku a testové otázky) naleznete v záložce "Ke stažení"

termínY

srpEN 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
18. 8. 2020 8:00 – 10:30 Šatna 1, učebna 413  
září 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
7. 9. 2020 8:00 – 10:30 Šatna 1, učebna 415  
říjEN 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
19. 10. 2020 8:00 – 10:30 Šatna 1, učebna 415  
listopad 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
9. 11. 2020 8:00 – 10:30 Šatna 1, učebna 415  
prosinec 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
7. 12. 2020 8:00 – 10:30 Šatna 1, učebna 415