Tréninkové a realizační centrum (TaRC) Temelín

Tréninkové a realizační centrum (TaRC) provádí školení a zkoušky svářečů a NDT techniků pro potřeby obou jaderných elektráren (JE Dukovany a JE Temelín) a externích dodavatelů. V případě svářečů se jedná o naplňování požadavků norem ČSN 05 0705, ČSN EN ISO 9606-1, a atestace svářečů. U NDT techniků se jedná o školení a zkoušky podle normy ČSN EN ISO 9712, a atestace NDT techniků.

Mgr. Aneta Školková

Kontaktní osoba pro školení a zkoušky

T: +420 606 626 795
E: aneta.skolkova@cez.cz

Tréninkové a realizační centrum, místnost číslo 218

 

Cílem školení je seznámit posluchače se základní problematikou provádění NDT kontrol podle jednotlivých metod. Určeno především pro pracovníky kteří přímo nevykonávají defektoskopické zkoušky, ale pouze tyto činnosti zadávají do systému, přebírají výsledky, zajišťují školení atd. 

Termíny

Registrace na kurzy je možná pouze prostřednictvím rezervačního systému Reservanto. Rezervační systém zájemcům umožňuje vybírat z nabídky kurzů a termínů. Po registraci budou, přibližně týden před plánovým kurzem, odeslány bližší pokyny přímo na kontaktní osobu uvedenou při registraci.

Rezervace je možná na odkazu ZDE.

 

Vizuální zkoušení je NDT metoda, která zahrnuje vyhledávání a posuzování kvalitativních znaků výrobků prioritně lidským okem. Personál, který provádí vizuální zkoušení, musí mít dostatečné znalosti všeobecných pravidel uplatňovaných v metodě, specifických požadavků příslušných standardů a dovedností potřebných pro provádění vizuálního zkoušení. Proto cílem školení je dát posluchačům dostatečné množství informací a praktického výcviku, aby porozuměli principům vizuálního zkoušení, obeznámili se se zařízením, přístroji, pomůckami a se zkoušenými objekty tak, aby mohli kvalifikovaně provádět jak samotné vizuální zkoušení, tak vyhodnocování výsledků zkoušek, včetně jejich záznamů.

Kapilární zkoušení patří mezi nedestruktivní povrchové metody, vhodné pro zjišťování vad souvisejících s povrchem zkoušeného předmětu. Využívá se penetračních vlastností kapalin. Vytvořené indikace se vyhodnocují zrakem. Používá se pro zjišťování otevřených povrchových vad v kovových i nekovových materiálech s výjimkou materiálů porézních. Cílem školení je předání teoretických a praktických zkušeností v penetrační metodě tak, aby uchazeč mohl úspěšně složit zkoušku PT a žádat certifikát TUV Nord Czech.

Magnetické zkoušení patří mezi nedestruktivní povrchové metody. MT je vhodné pro zjišťování vad souvisejících s povrchem zkoušeného předmětu. Využívá fyzikálního jevu, který popisuje chování magnetických siločar na povrchu materiálů. V případě, že tyto siločáry jsou přerušeny defektem (trhlinou), dochází ke změně jejich směru (obcházejí překážku), a v tomto případě dokážeme tuto změnu zobrazit pomocí detekčních prostředků. Používá se pro zjišťování otevřených povrchových vad v magnetických kovových materiálech. Cílem školení je předání teoretických a praktických zkušeností v magnetizační metodě tak, aby uchazeč mohl úspěšně složit zkoušku MT a žádat certifikát TUV Nord Czech.

Termíny

Registrace na kurzy je možná pouze prostřednictvím rezervačního systému Reservanto. Rezervační systém zájemcům umožňuje vybírat z nabídky kurzů a termínů. Po registraci budou, přibližně týden před plánovým kurzem, odeslány bližší pokyny přímo na kontaktní osobu uvedenou při registraci.

Rezervace je možná na odkazu ZDE.

 

Atestace NDT techniků v DJE  v metodách (VT, PT, MT), probíhá dle schváleného Atestačního programu ČEZ, a. s. v souladu s ČEZ_ME_1083. NDT technik po kurzu může provádět NDT kontroly na vybraných zařízení JE. Výuka je rozdělena na 2 části – praktickou a teoretickou. Je zakončena atestační zkouškou pod dohledem AO.

Termíny

Registrace na kurzy je možná pouze prostřednictvím rezervačního systému Reservanto. Rezervační systém zájemcům umožňuje vybírat z nabídky kurzů a termínů. Po registraci budou, přibližně týden před plánovým kurzem, odeslány bližší pokyny přímo na kontaktní osobu uvedenou při registraci.

Rezervace je možná na odkazu ZDE.

Výuka základních kurzů svařování v metodě (TIG, MMA, MAG) je rozdělena na 2 části – praktickou a teoretickou. Teoretická část se zabývá obecnými principy svařovacích procesů a také zásadami bezpečnosti při svařování. Následuje praktický výcvik na svařovně. Pod vedením našich zkušených instruktorů si osvojíte žádoucí svářečské dovednosti a připravíte se na závěrečné zkoušky. Zajištuje také prodlužování a rozšiřování platnosti základního kurzu.

Standartní délka kurzu je 4 týdny. Délka kurzu může být upravena na základě schopností a zručnosti svářeče.

Výuka evropských kurzů svařování dle ISO 9606 v metodách TIG, MMA, MAG je rozdělena na 2 části – praktickou a teoretickou. Teoretická část se zabývá obecnými principy svařovacích procesů a také zásadami bezpečnosti při svařování. Následuje praktický výcvik na svařovně. Pod vedením našich zkušených instruktorů si osvojíte žádoucí svářečské dovednosti a připravíte se na závěrečné zkoušky.

Standartní délka kurzu na základě toho, kolik má daný svářeč zkoušek, jestli jsou to nové zkoušky, nebo opakovací rozšiřovací atd... Zkoušky za účasti komisaře probíhají vždy poslední celý týden v daném měsíci.

Výuka kurzu atestace svářeče vybraných zařízení JE v metodách (TIG, MMA, MAG), probíhá dle schváleného atestačního programu ČEZ, a. s. Svářeč po absolvování kurzu může provádět svářečské práce na vybraném zařízení JE. Výuka je rozdělena na 2 části – praktickou a teoretickou. Je zakončena atestační zkouškou pod dohledem AO.

Délka kurzu je závislá na množství zkoušek, které svářeč chce absolvovat. Atestační komise probíhá vždy poslední celý týden v měsíci.