Tréninkové a realizační centrum (TaRC) Temelín

Tréninkové a realizační centrum (TaRC) provádí školení a zkoušky svářečů a NDT techniků pro potřeby obou jaderných elektráren (JE Dukovany a JE Temelín) a externích dodavatelů. V případě svářečů se jedná o naplňování požadavků norem ČSN 05 0705, ČSN EN ISO 9606-1, a atestace svářečů. U NDT techniků se jedná o školení a zkoušky podle normy ČSN EN ISO 9712, a atestace NDT techniků.

Mgr. Aneta Školková

Kontaktní osoba pro školení a zkoušky

T: +420 606 626 795
E: aneta.skolkova@cez.cz

Tréninkové a realizační centrum, místnost číslo 218

Nejčastější dotazy k valné hromadě
Více zde
FAQ regarding general meeting
Find more