Tréninkové a realizační centrum (TARC) Temelín

Tréninkové a realizační centrum (TaRC) provádí školení svářečů a NDT personálu pro potřeby obou jaderných elektráren (JE Dukovany a JE Temelín) a externích dodavatelů. Provádíme specifickou přípravu svářečů dle norem ČSN 05 0705, ČSN EN ISO 9606-1 a atestace svářečů. Zároveň Specifické školení NDT techniků dle normy ČSN EN ISO 9712.

Stanislava Kolářová

Kontaktní osoba pro školení svářečů a NDT techniků

T: +420 720 737 801
E: stanislava.kolarova@cez.cz

Tréninkové a realizační centrum, místnost číslo 218

 

Cílem školení je seznámit posluchače se základní problematikou provádění NDT kontrol podle jednotlivých metod. Určeno především pro pracovníky kteří přímo nevykonávají defektoskopické zkoušky, ale pouze tyto činnosti zadávají do systému, přebírají výsledky, zajišťují školení atd. 

termíny
Měsíc Termín Čas Učebna Poznámka
LEDEN 28.1. - 29.1. 2020 8:00 - 15:00 ETE, TARC, učebna 126  
ÚNOR 12.2. - 13.2. 2020 8:00 - 15:00 ETE, TARC, učebna 126  
BŘEZEN 24.3. - 25.3. 2020 8:00 - 15:00 ETE, TARC, učebna 126  
DUBEN    6.4. - 7.4. 2020 8:00 - 15:00 ETE, TARC, učebna 126  
ČERVEN 25.6. - 27.6. 2020 8:00 - 15:00 ETE, TARC, učebna 126  
SRPEN  27.8. - 28.8. 2020 8:00 - 15:00 ETE, TARC, učebna 126  
ŘÍJEN 29.10. - 30.10. 2020  8:00 - 15:00 ETE, TARC, učebna 126  

 

 

Vizuální zkoušení je NDT metoda, která zahrnuje vyhledávání a posuzování kvalitativních znaků výrobků prioritně lidským okem. Personál, který provádí vizuální zkoušení, musí mít dostatečné znalosti všeobecných pravidel uplatňovaných v metodě, specifických požadavků příslušných standardů a dovedností potřebných pro provádění vizuálního zkoušení. Proto cílem školení je dát posluchačům dostatečné množství informací a praktického výcviku, aby porozuměli principům vizuálního zkoušení, obeznámili se se zařízením, přístroji, pomůckami a se zkoušenými objekty tak, aby mohli kvalifikovaně provádět jak samotné vizuální zkoušení, tak vyhodnocování výsledků zkoušek, včetně jejich záznamů.

termíny
Měsíc Termín Čas Učebna Poznámka
ÚNOR 3.2. - 7.2. 2020 8:00 - 15:00 ETE, TARC, učebna 126  
BŘEZEN 2.3. – 6.3. 2020 8:00 - 15:00 ETE, TARC, učebna 126  
DUBEN 20.4. - 24.4. 2020 8:00 - 15:00 ETE, TARC, učebna 126  
ČERVEN  1.6. - 5.6. 2020 8:00 - 15:00 ETE, TARC, učebna 126  
SRPEN 3.8. - 7.8. 2020 8:00 - 15:00 ETE, TARC, učebna 126  
ŘÍJEN 5.10. - 9.10. 2020 8:00 - 15:00 ETE, TARC, učebna 126  
PROSINEC 30.11. 2020 - 4.12. 2020 8:00 - 15:00 ETE, TARC, učebna 126  

 

Kapilární zkoušení patří mezi nedestruktivní povrchové metody, vhodné pro zjišťování vad souvisejících s povrchem zkoušeného předmětu. Využívá se penetračních vlastností kapalin. Vytvořené indikace se vyhodnocují zrakem. Používá se pro zjišťování otevřených povrchových vad v kovových i nekovových materiálech s výjimkou materiálů porézních. Cílem školení je předání teoretických a praktických zkušeností v penetrační metodě tak, aby uchazeč mohl úspěšně složit zkoušku PT a žádat certifikát TUV Nord.

termíny
Měsíc Termín Čas Učebna Poznámka
LEDEN 20.1. - 24.1. 2020  8:00 - 15:00 ETE, TARC, učebna 126  
ÚNOR 17.2. - 21.2. 2020  8:00 - 15:00 ETE, TARC, učebna 126  
BŘEZEN 16.3. - 20.3. 2020  8:00 - 15:00 ZRUŠENO  
 KVĚTEN 11.5. - 15.5. 2020  8:00 - 15:00 ETE, TARC, učebna 126  
ČERVENEC 13.7. - 17.7. 2020 8:00 - 15:00 ETE, TARC, učebna 126  
ZÁŘÍ 7.9. - 11.9. 2020 8:00 - 15:00 ETE, TARC, učebna 126  
LISTOPAD 2.11. - 6.11. 2020 8:00 - 15:00 ETE, TARC, učebna 126  

 

Magnetické zkoušení patří mezi nedestruktivní povrchové metody. MT je vhodné pro zjišťování vad souvisejících s povrchem zkoušeného předmětu. Využívá fyzikálního jevu, který popisuje chování magnetických siločar na povrchu materiálů. V případě, že tyto siločáry jsou přerušeny defektem (trhlinou), dochází ke změně jejich směru (obcházejí překážku), a v tomto případě dokážeme tuto změnu zobrazit pomocí detekčních prostředků. Používá se pro zjišťování otevřených povrchových vad v magnetických kovových materiálech. Cílem školení je předání teoretických a praktických zkušeností v magnetizační metodě tak, aby uchazeč mohl úspěšně složit zkoušku MT a žádat certifikát TUV Nord.

termíny
Měsíc Termín Čas Učebna Poznámka
ZÁŘÍ  14.9. - 18.9. 2020 8:00 - 15:00   ETE, TARC, učebna 126  

 

Výuka základních kurzů svařování v metodě (TIG, MMA, MAG) je rozdělena na 2 části – praktickou a teoretickou. Teoretická část se zabývá obecnými principy svařovacích procesů a také zásadami bezpečnosti při svařování. Následuje praktický výcvik na svařovně. Pod vedením našich zkušených instruktorů si osvojíte žádoucí svářečské dovednosti a připravíte se na závěrečné zkoušky. Zajištuje také prodlužování a rozšiřování platnosti základního kurzu

termíny
Měsíc Termín Čas Učebna Poznámka
ÚNOR 3.2. - 28.2. 2020 8:00 - 15:00 ETE, TARC, učebna 222  
DUBEN 30.3. - 24.4. 2020 8:00 - 15:00 ETE, TARC, učebna 222  
ČERVEN 1.6. - 26.6. 2020 8:00 - 15:00 ETE, TARC, učebna 222  
ZÁŘÍ 31.8. - 25.9. 2020 8:00 - 15:00 ETE, TARC, učebna 222  
LISTOPAD 2.11. - 27.11. 2020 8:00 - 15:00 ETE, TARC, učebna 222  

 Standartní délka kurzu je 4 týdny. Délka kurzu může být upravena na základě schopností a zručnosti svářeče.

Výuka evropských kurzů svařování dle ISO 9606 v metodách TIG, MMA, MAG je rozdělena na 2 části – praktickou a teoretickou. Teoretická část se zabývá obecnými principy svařovacích procesů a také zásadami bezpečnosti při svařování. Následuje praktický výcvik na svařovně. Pod vedením našich zkušených instruktorů si osvojíte žádoucí svářečské dovednosti a připravíte se na závěrečné zkoušky.

termíny
Měsíc Termín Čas Učebna Poznámka
ÚNOR 3.2. - 6.3. 2020 8:00 - 15:00 ETE, TARC, učebna 222  
DUBEN 30.3. - 30.4. 2020 8:00 - 15:00 ETE, TARC, učebna 222  
ČERVEN 1.6. - 3.7. 2020 8:00 - 15:00 ETE, TARC, učebna 222  
ZÁŘÍ 31.8. - 2.10. 2020 8:00 - 15:00 ETE, TARC, učebna 222  
LISTOPAD 2.11. - 4.12. 2020 8:00 - 15:00 ETE, TARC, učebna 222  

Standartní délka kurzu je 5 týdnů. Délka kurzu může být upravena na základě schopností a zručnosti svářeče.

Výuka kurzu atestace svářeče vybraných zařízení JE v metodách (TIG, MMA, MAG), probíhá dle schváleného atestačního programu ČEZ, a. s. Svářeč po absolvování kurzu může provádět svářečské práce na vybraném zařízení JE. Výuka je rozdělena na 2 části – praktickou a teoretickou. Je zakončena atestační zkouškou pod dohledem AO.

termíny
Měsíc Termín Čas Učebna Poznámka
LEDEN 13.1. - 17.1. 2020 8:00 - 15:00 ETE, TARC, učebna 222  
ÚNOR 17.2. - 21.2. 2020 8:00 - 15:00 ETE, TARC, učebna 222  
BŘEZEN 16.3. - 20.3. 2020 8:00 - 15:00 ETE, TARC, učebna 222  
DUBEN 14.4. - 17.4. 2020 8:00 - 15:00 ETE, TARC, učebna 222  
KVĚTEN 18.5. - 22.5. 2020 8:00 - 15:00 ETE, TARC, učebna 222  
ČERVEN 15.6. - 19.6. 2020 8:00 - 15:00 ETE, TARC, učebna 222  
ČERVENEC 20.7. - 24.7. 2020 8:00 - 15:00 ETE, TARC, učebna 222  
ZÁŘÍ 21.9. - 25.9. 2020 8:00 - 15:00 ETE, TARC, učebna 222  
ŘÍJEN 19.10. - 23.10. 2020 8:00 - 15:00 ETE, TARC, učebna 222  
LISTOPAD 23.11. - 27.11. 2020 8:00 - 15:00 ETE, TARC, učebna 222  
PROSINEC 14.12. - 18.12. 2020 8:00 - 15:00 ETE, TARC, učebna 222