Vstupní a opakovací školení pro JE Dukovany

S odkazem na informace z úvodní stránky budou školení prováděna v následující podobě.
vstupní školení do JE - každý účastník školení je povinen si dopředu prostudovat, nad rámec příručky pro vstup do JE, materiál označený jako "SAMOSTUDIUM pro vstup do JE", uložený v části "ke stažení" níže. vstupní Školení proběhne ve zkrácené podobě.
opakovací školení - Každý účastník je povinen si dopředu prostudovat materiály "SAmostudium pro vedoucí práce a přípraváře PP" nebo "Samostudium pro ostatní zaměstnance dodavatele", dle jím požadovaného školení. Materiály jsou umístěny v části "Ke stažení". Opakovací školení bude probíhat pouze formou dozorovaného testu.

Hana Brabcová

Kontaktní osoba pro školení dodavatelů na JE Dukovany

T: +420 561 104 791
E: hana.brabcova@cez.cz

Školicí středisko v budově trenažéru, učebna 215

Každý účastník školení je povinen :

  • Mít na školení přidělené identifikační číslo - IPD.
  • Znát přidělené KPJM, včetně aktuálního hesla, pokud bylo účastníkovi školení přiděleno (KPJM = korporátní jméno např. Doležal Pavel – KPJM qtdolezalpav). Existenci KPJM si ověřte PŘED školením v Service Desku (tel. 841 842 843).

 

Vstupní školení je povinen absolvovat každý nový zaměstnanec dodavatele, který bude samostatně vstupovat do střeženého prostoru JE, nebo který absolvoval vstupní příp. opakovací školení před více než 2 roky a po tuto dobu do střeženého prostoru JE samostatně nevstupoval.

S platností od 1.1.2020 platí, že posluchač, který úspěšně absolvuje vstupní školení na jedné lokalitě JE, má současně platné vstupní školení i pro druhou lokalitu JE. Pro vyřízení vstupu pro druhou lokalitu JE musí posluchač předložit pouze vyplněné formuláře viz. záložka "Pokyny pro vstup a školení".

termíny

duben 2020
Termín Čas Učebna
6. 4. 2020 7:15 – 12:00 Sraz u Informačního centra, pokračuje v budově Trenažéru, 1. patro, uč. 215.
15. 4. 2020 7:15 - 12:00 Sraz u Informačního centra, pokračuje v budově Trenažéru, 1. patro, uč. 215.
20. 4. 2020 7:15 – 12:00 Sraz u Informačního centra, pokračuje v budově Trenažéru, 1. patro, uč. 215.
květen 2020
Termín Čas Učebna
11. 5. 2020 7:15 – 14:30 Sraz u Informačního centra, pokračuje v budově Trenažéru, 1. patro, uč. 215.
18. 5. 2020 7:15 – 14:30 Sraz u Informačního centra, pokračuje v budově Trenažéru, 1. patro, uč. 215.
25. 5. 2020 7:15 – 14:30 Sraz u Informačního centra, pokračuje v budově Trenažéru, 1. patro, uč. 215.
červen 2020
Termín Čas Učebna
8. 6. 2020 7:15 – 14:30 Sraz u Informačního centra, pokračuje v budově Trenažéru, 1. patro, uč. 215.
22. 6. 2020 7:15 – 14:30 Sraz u Informačního centra, pokračuje v budově Trenažéru, 1. patro, uč. 215.
červenec 2020
Termín Čas Učebna
13. 7. 2020 7:15 – 14:30 Sraz u Informačního centra, pokračuje v budově Trenažéru, 1. patro, uč. 215.
27. 7. 2020 7:15 – 14:30 Sraz u Informačního centra, pokračuje v budově Trenažéru, 1. patro, uč. 215.
srpen 2020
Termín Čas Učebna
10. 8. 2020 7:15 – 14:30 Sraz u Informačního centra, pokračuje v budově Trenažéru, 1. patro, uč. 215.
17.8.2020 7:15 – 14:30 Sraz u Informačního centra, pokračuje v budově Trenažéru, 1. patro, uč. 215.
31. 8. 2020 7:15 – 14:30 Sraz u Informačního centra, pokračuje v budově Trenažéru, 1. patro, uč. 215.
září 2020
Termín Čas Učebna
7. 9. 2020 7:15 – 14:30 Sraz u Informačního centra, pokračuje v budově Trenažéru, 1. patro, uč. 215.
14. 9. 2020 7:15 – 14:30 Sraz u Informačního centra, pokračuje v budově Trenažéru, 1. patro, uč. 215.
21. 9. 2020 7:15 – 14:30 Sraz u Informačního centra, pokračuje v budově Trenažéru, 1. patro, uč. 215.
říjen 2020
Termín Čas Učebna
5. 10. 2020 7:15 – 14:30 Sraz u Informačního centra, pokračuje v budově Trenažéru, 1. patro, uč. 215.
19. 10. 2020 7:15 – 14:30 Sraz u Informačního centra, pokračuje v budově Trenažéru, 1. patro, uč. 215.
listopad 2020
Termín Čas Učebna
2. 11. 2020 7:15 – 14:30 Sraz u Informačního centra, pokračuje v budově Trenažéru, 1. patro, uč. 215.
9. 11. 2020 7:15 – 14:30 Sraz u Informačního centra, pokračuje v budově Trenažéru, 1. patro, uč. 215.
23. 11. 2020 7:15 – 14:30 Sraz u Informačního centra, pokračuje v budově Trenažéru, 1. patro, uč. 215.
prosinec 2020
Termín Čas Učebna
7. 12. 2020 7:15 – 14:30 Sraz u Informačního centra, pokračuje v budově Trenažéru, 1. patro, uč. 215.
14. 12. 2020 7:15 – 14:30 Sraz u Informačního centra, pokračuje v budově Trenažéru, 1. patro, uč. 215.

 

Školení je určeno pro zaměstnance dodavatele, kteří potřebují prodloužit platnost svého vstupu do střeženého prostoru JE Dukovany a Temelín a současně nevykonávají roli vedoucího práce nebo přípraváře PP na JE.

S platností od 1.1.2020 platí, že účastník školení, který úspěšně absolvuje opakovací školení pro ostatní zaměstnance na jedné lokalitě JE, má současně platné opakovací školení pro ostatní zaměstnance pro druhou lokalitu JE.

  • Učební texty (Příručku a testové otázky) naleznete v záložce "Ke stažení"

termíny 

duben 2020
Termín Čas Místnost Poznámka
3. 4. 2020 7:00 – 8:00 Trenažér, učebna 215       obsazeno
7. 4. 2020 7:00 – 8:00 Trenažér, učebna 215  obsazeno
9. 4. 2020 7:00 – 8:00 Trenažér, učebna 215  obsazeno
14. 4. 2020 7:00 – 8:00 Trenažér, učebna 215  obsazeno
16. 4. 2020 7:00 – 8:00 Trenažér, učebna 215  obsazeno
21. 4. 2020 7:00 – 8:00 Trenažér, učebna 215  obsazeno
22. 4. 2020 7:00 – 8:00 Trenažér, učebna 215  
24. 4. 2020 7:00 – 8:00 Trenažér, učebna 215 obsazeno 
28. 4. 2020 7:00 – 8:00 Trenažér, učebna 215  obsazeno
29. 4. 2020 7:00 – 8:00 Trenažér, učebna 215  
30. 4. 2020 7:00 – 8:00 Trenažér, učebna 215  

 

Květen 2020
Termín Čas Místnost Poznámka
5. 5. 2020 7:00 - 10:30 KORDII/319       
7. 5. 2020 7:00 - 10:30 Trenažér, učebna 215  
12. 5. 2020 7:00 - 10:30 KORD II/319  
19. 5. 2020 7:00 - 10:30 KORD I/229  
22. 5. 2020 7:00 - 10:30 KORD II/319  
26. 5. 2020 7:00 - 10:30 Trenažér, učebna 215  
29. 5. 2020 7:00 - 10:30 Trenažér, učebna 215  

 

Školení je určeno pro zaměstnance dodavatele, kteří potřebují prodloužit platnost svého vstupu do střeženého prostoru JE Temelín a současně vykonávají roli vedoucího práce, přípraváře PP na JE nebo se jiným způsobem podílí na přípravě a realizaci pracovních činností na JE.

  • Učební texty (Příručku a testové otázky) naleznete v záložce "Ke stažení"

termíny

duben 2020
Termín Čas Místnost
2. 4. 2020 7:00 – 8:00 KORD II, učebna 319   
9. 4. 2020 7:00 – 8:00 KORD II, učebna 319       obsazeno
16. 4. 2020 7:00 – 8:00 KORD II, učebna 319       obsazeno
23. 4. 2020 7:00 – 8:00 KORD II, učebna 319       obsazeno
23. 4. 2020 9:00 – 10:00 KORD II, učebna 319      
30. 4. 2020 7:00 – 8:00 KORD II, učebna 319       obsazeno
30. 4. 2020 9:00 - 10:00 KORD II, učebna 319

 

KVĚTEN 2020
Termín Čas Místnost
7. 5. 2020 7:00 – 14:00 KORD II, učebna 319   
21. 5. 2020 7:00 – 14:00 KORD II, učebna 319      
28. 5. 2020 7:00 – 14:00 KORD I, učebna 229