Vstupní a opakovací školení pro vstup do JE Temelín

V souvislosti s onemocněním COVID-19 budou v měsíci srpnu probíhat školení ve zkrácené podobě ukončené dozorovaným testem.
Pro samostudium využijte uložené materiály v záložce "ke stažení".
Prosíme účastníky o zvýšenou hygienu rukou, obzvlášť před prací (testováním) na PC.

 

Dana Bromová

Kontaktní osoba pro školení dodavatelů na JE Temelín

T: +420 381 103 361
E: dana.bromova@cez.cz

Školicí středisko, místnost číslo 112

Každý účastník školení je povinen:

  • Mít na školení přidělené identifikační číslo - IPD.
  • Znát přidělené KPJM, včetně aktuálního hesla, pokud bylo účastníkovi školení přiděleno (KPJM = korporátní jméno např. Doležal Pavel – KPJM qtdolezalpav). Existenci KPJM si ověřte PŘED školením v Service Desku (tel. 841 842 843).

 

Vstupní školení je povinen absolvovat každý nový zaměstnanec dodavatele, který bude samostatně vstupovat do střeženého prostoru JE, nebo který absolvoval vstupní příp. opakovací školení před více než 2 roky a po tuto dobu do střeženého prostoru JE samostatně nevstupoval.

S platností od 1.1.2020 platí, že posluchač, který úspěšně absolvuje vstupní školení na jedné lokalitě JE, má současně platné vstupní školení i pro druhou lokalitu JE. Pro vyřízení vstupu pro druhou lokalitu JE musí posluchač předložit pouze vyplněné formuláře viz. záložka "Pokyny pro vstup a školení".

srpen 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
4. 8.  2020 7:00 – 14:35 Šatna 1, učebna 418  
19. 8.  2020 7:00 – 14:35 Šatna 1, učebna 418  

 

září 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
2. 9. 2020 7:00 – 14:35 Šatna 1, učebna 418  
15. 9. 2020 7:00 – 14:35 Šatna 1, učebna 418  

 

Školení je určeno pro zaměstnance dodavatele, kteří potřebují prodloužit platnost svého vstupu do střeženého prostoru JE Temelín a současně nevykonávají roli vedoucího práce nebo přípraváře PP na JE.

S platností od 1.1.2020 platí, že účastník školení, který úspěšně absolvuje opakovací školení pro ostatní zaměstnance na jedné lokalitě JE, má současně platné opakovací školení pro ostatní zaměstnance pro druhou lokalitu JE.

  • Učební texty (Příručka a testové otázky) naleznete v záložce "Ke stažení"

termíny

srpen 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
7. 8.  2020 7:00 – 12:00, Šatna 1, učebna 418  
11. 8. 2020 7:00 – 12:00 Šatna 1, učebna 418  
21. 8.  2020 7:00 – 12:00 Šatna 1, učebna 418  
26. 8.  2020 7:00 – 12:00 Šatna 1, učebna 418  
září 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
1. 9. 2020 7:00 – 12:00, Šatna 1, učebna 418  
7. 9.  2020 7:00 – 12:00 Šatna 1, učebna 418  
11. 9. 2020 7:00 – 12:00 Šatna 1, učebna 418
18. 9. 2020 7:00 – 12:00 Šatna 1, učebna 418
21. 9. 2020 7:00 – 12:00 Šatna 1, učebna 418

Školení je určeno pro zaměstnance dodavatele, kteří potřebují prodloužit platnost svého vstupu do střeženého prostoru JE Temelín a současně vykonávají roli vedoucího práce, přípraváře PP na JE nebo se jiným způsobem podílí na přípravě a realizaci pracovních činností na JE.

  • Učební texty (Příručka a testové otázky) naleznete v záložce "Ke stažení"

termíny

Srpen 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
6. 8. 2020 7:00 – 15:00 Šatna 1, učebna 418  
13. 8.  2020 7:00 – 15:00 Šatna 1, učebna 418  
Září 2020
Termín Čas Učebna Poznámka
3. 9. 2020 7:00 – 15:00 Šatna 1, učebna 418  
10. 9.  2020 7:00 – 15:00 Šatna 1, učebna 418  
17. 9. 2020 7:00 – 15:00 Šatna 1, učebna 418