Co s sebou na školení

  • doklad totožnosti – občanský průkaz nebo pas;
  • vyplněný Formulář pro evidenci osoby dodavatele KE v SAP/AS s originálním podpisem účastníka;
  • vyplněný formulář Potvrzení o školení vedoucích práce a odpovědných osob na KE;
  • psací potřeby.