Korporátní záležitosti

Aktuální složení orgánů společnosti


30.11.2018

Stanovy ČEZ, a. s., ke dni 30. listopadu 2018

1.7.2018

Zpráva o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ 2017

18.4.2018

Prohlášení o aplikaci zásad správy a řízení společností GPW 2017

18.4.2018
Složení Představenstva ČEZ, a. s.

18.4.2018
Složení Dozorčí rady ČEZ, a. s.

12. 1. 2018

Základní organizační schéma společnosti ČEZ, a. s., k 1. 1. 2018

12. 1. 2018

Základní organizační schéma společnosti ČEZ, a. s., k 1. 1. 2017

21.6.2017

Stanovy ČEZ, a. s., ke dni 21. června 2017

16. 3. 2017

Složení Představenstva ČEZ, a. s.

16. 3. 2017

Složení Dozorčí rady ČEZ, a. s.

29. 4. 2016

Prohlášení o aplikaci zásad správy a řízení společností GPW 2016

26. 4. 2016

Stanovy ČEZ, a. s., ke dni 11. dubna 2016

6. 4. 2016

Složení Představenstva ČEZ, a. s.

6. 4. 2016

Složení Dozorčí rady ČEZ, a. s.

6. 4. 2016

Základní organizační schéma společnosti ČEZ, a. s., k 1. 1. 2016

10. 2. 2015

Zpráva o společenské odpovědnosti 2012/2013

27. 1. 2015

Etický kodex

26. 6. 2014

Stanovy ČEZ, a. s. schválené valnou hromadou konanou dne 27.6.2014

1. 11. 2012

Zpráva o společenské odpovědnosti 2010/2011

26. 6. 2012

Stanovy ČEZ, a. s.

2. 6. 2011

Stanovy ČEZ, a. s. schválené valnou hromadou dne 1.6.2011

6. 4. 2011

Aktualizovaná zpráva o dodržování pravidel řízení společnosti (Kodex Corporate Governance)

20. 9. 2010

Zpráva o společenské odpovědnosti 2008/2009

 

Starší zprávy