Struktura akcionářů

Akcionářská struktura - podle typu subjektu

  Podíl na základním kapitálu Podíl na hlasovacích právech Podíl na základním kapitálu Podíl na hlasovacích právech
  k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2015
Právnické osoby celkem 93,31 % 93,26 % 91,22 % 91,16 %
Česká republika 69,78 % 70,29 % 69,78 % 70,27 %
ČEZ, a. s.  0,72 %     -        0,70 %    -       
Ostatní právnické osoby 22,81 % 22,97 % 20,74 % 20,89 %
Fyzické osoby celkem 6,69 % 6,74 % 8,78 % 8,84 %

Zdroj: Centrální depozitář cenných papírů, a. s.

Struktura identifikovaných institucionálních akcionářů - zeměpisné členění

Severní Amerika 39,8%
Kontinentální Evropa (bez České republiky a Polska) 24,8%
Velká Británie a Irsko 11,7%
Polsko 13,8%
Česká republika 3,5%
Asie a Austrálie 5,0%
ostatní 1,4%
Celkem 100,0%