Struktura akcionářů

Akcionářská struktura - podle typu subjektu

  Podíl na základním kapitálu Podíl na hlasovacích právech Podíl na základním kapitálu Podíl na hlasovacích právech
  k 31. 12. 2015 k 31. 12. 2016
Právnické osoby celkem 91,22 % 91,16 % 90,23 % 90,16 %
Česká republika 69,78 % 70,27 % 69,78 % 70,27 %
ČEZ, a. s.  0,70 %     -        0,70 %    -       
Ostatní právnické osoby 20,74 % 20,89 % 19,75 % 19,89 %
Fyzické osoby celkem 8,78 % 8,84 % 9,77% 9,84 %

Zdroj: Centrální depozitář cenných papírů, a. s.

Struktura identifikovaných institucionálních akcionářů - zeměpisné členění

Severní Amerika 42,1%
Kontinentální Evropa (bez České republiky a Polska) 21,0%
Polsko 15,6%
Velká Británíe a Irsko 11,4%
Asie, Austrálie a Afrika 4,2%
Česká republika 4,8%
Střední východ 0,9%
Celkem 100,0%