Skupina ČEZ překonala avizované výsledky hospodaření za rok 2014

3. 3. 2015


Provozní zisk před odpisy (EBITDA) v roce 2014 dosáhl 72,5 mld. Kč, což je 2 mld. Kč nad původním očekáváním, a to navzdory nepřízni počasí a negativnímu vývoji regulace energetiky. Čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy dosáhl 29,5 mld. Kč. Tržní kapitalizace vzrostla v roce 2014 o 35,3 mld. Kč na 315,7 mld. Kč a ČEZ se tak stal nejhodnotnější firmou ze všech nových členských zemí EU. K dobrým výsledkům přispěla zejména dohoda o narovnání s albánským státem a úspěšný start ambiciózního programu úspor. Díky aktivním opatřením očekává Skupina ČEZ v roce 2015 EBITDA na úrovni 70 mld. Kč.

Meziroční pokles zisků odráží nižší realizační ceny elektřiny, mimořádně teplou a suchou zimu v roce 2014 a pokles objemu výroby v uhelných zdrojích. Výsledky roku 2014 přesto předčily navýšené očekávání managementu v průběhu roku zejména díky vlastní aktivitě s pozitivním dopadem přesahujícím 5 mld. Kč z titulu nabytí plné účinnosti dohody o narovnání s albánským státem, vysokých úspor stálých nákladů a vyjednání dohody se stáními společnostmi v Bulharsku a Rumunsku o úhradě či zápočtu starých pohledávek.

V roce 2014 ČEZ úspěšně zahájil rozsáhlý program úspor. Aktivními opatřeními napříč celou Skupinou ČEZ se podařilo přispět ke zlepšení EBITDA 2015 o 6,4 mld. Kč oproti původnímu podnikatelskému plánu a eliminovat tak negativní vnější vlivy. Očekávaná EBITDA Skupiny ČEZ činí 70 mld. Kč, čistý zisk 27 mld. Kč. „Jsem rád, že naše očekávání na úrovni EBITDA 2015 převyšuje očekávání renomovaných analytiků téměř o 5 mld. Kč a potvrzuje tak fakt, že námi přijatá úsporná a růstová opatření byla mimořádně úspěšná, a také to, že naše letošní cíle jsou nastaveny ambiciózně,“ říká předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Výhled 2015 předpokládá také vyšší objem výroby v modernizovaných zdrojích v ČR. Výroba z uhelných zdrojů v ČR vzroste o téměř 18 %, především díky uvedení nového zdroje v Ledvicích o výkonu 660 MW do provozu a komplexní obnově elektrárny Prunéřov. Výroba z jaderných zdrojů vzroste o 5 % zejména díky navýšení výkonu 1. bloku elektrárny Temelín o 22 MWe v roce 2014. Opatření na zvýšení bezpečného provozu jaderných elektráren budou pokračovat i v roce 2015 s cílem zvýšit výkon na 2. bloku jaderné elektrárny Temelín o cca 22 – 24 MWe.

V souladu s aktualizací strategie se ČEZ zaměřuje více na koncového zákazníka a na moderní decentrální energetiku. V roce 2014 byla založena společnost ČEZ ESCO s cílem zastřešit veškeré aktivity související s energetickým hospodářstvím a dodávkou kompletních energetických služeb pro velké a střední zákazníky. „Chceme zůstat v pozici lídra na trhu a toto je způsob, jak nepromeškat příležitost v době měnící se energetiky,“ říká Pavel Cyrani, ředitel divize obchod a strategie. Domácnostem chce Skupina ČEZ nabízet nové produkty, rozšiřovat poskytované služby a zvyšovat kvalitu obsluhy. Jen v uplynulém roce bylo realizováno 24 komplexních opatření plynoucích z přání zákazníků.

V zahraničí se zaměří Skupina ČEZ na konsolidaci a posílení v regionu střední Evropy s cílem využít atraktivní akviziční příležitosti, která by mohla přispět k růstu zisku a ke stabilní dividendě pro akcionáře. „Jsme nejméně zadluženou velkou energetickou firmou v Evropě, a proto máme pro akviziční úvahy na rozdíl od konkurence prostor,“ vysvětluje předseda představenstva a generální ředitel Daniel Beneš. Návratnost všech investic i akvizic v energetice však stále více určuje vývoj evropské regulace energetiky. Významná pro ČEZ bude zejména konkrétní legislativa naplňující energeticko-klimatické cíle pro rok 2030 přijaté Evropskou komisí na podzim 2014 a podmínky reformy systému obchodování s emisními povolenkami.


Soubory ke stažení:

Dokument Typ Velikost
vnitrni informace cez 005 2015.pdfpdf127 kB
cez 005 2015 en.pdfpdf72 kB