Skupina ČEZ pokračuje v investicích do německé větrné energetiky. Celkový instalovaný výkon v Německu dosáhl téměř 100 MW.

22. 12. 2016


Dalších 35 větrných turbín o celkovém instalovaném výkonu 85,25 MW získala na německém trhu Skupina ČEZ. Celkem osm větrných parků je rozprostřeno v lokalitách napříč severním Německem a všechny jsou již v provozu. Součástí kontraktu s renomovanou prodávající společností wpd AG je i získání provozní podpory ve formě garantovaného výkupního tarifu na 20 let.

„Jde o první skutečně velkou akvizici na německém trhu obnovitelných zdrojů energie. Naše větrné elektrárny v Německu vyrobí ročně více než 210 GWh elektřiny, a pokryjí tak spotřebu téměř 100 tisíc domácností. I nadále nás zajímají již vystavěné parky na pevnině, ale i ty na moři a projekty ve fázi developmentu,“ uvedl Tomáš Pleskač, ředitel divize Nová energetika.

Nejnovější akvizice zahrnuje trojici společností spadajících pod renomovaný koncern wpd AG, jednoho z největších developerů a provozovatelů větrných elektráren v Německu, a znamená získání 35 větrných turbín o celkovém instalovaném výkonu 85,25 MW. Elektrárny se nacházejí v osmi lokalitách na území spolkových zemí Meklenbursko-Přední Pomořansko, Braniborsko, Sasko-Anhaltsko, Sasko a Hesensko. Aktuálně jsou již všechny větrné elektrárny v provozu. Součástí kontraktu je i získání provozní podpory ve formě garantovaného výkupního tarifu na 20 let. Díky poslední akvizici zvýšil ČEZ svou přítomnost na německém trhu obnovitelných zdrojů na téměř 100 MW.

První akvizicí Skupiny ČEZ na německém trhu byl začátkem prosince větrný park Fohren-Linden ve spolkové zemi Porýní-Falc. Větrnou elektrárnu o celkovém výkonu 12,8 MW převzal ČEZ do provozu od německé investiční společnosti AREAM.

Skupina ČEZ se v tomto roce stala aktivním členem čtyř nejdůležitějších větrných asociací v Německu. Cílem je také využít synergií s dalšími společnostmi, Skupina ČEZ zde již realizovala prostřednictvím svého investičního fondu INVEN CAPITAL tři investice v oblasti nové decentralizované energetiky.

Kromě německého trhu sleduje ČEZ vhodné příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů také v ostatních evropských zemích s cílem vystavět stabilní portfolio aktiv v různých fázích životního cyklu a poskytovat navazující služby.


Soubory ke stažení:

Dokument Typ Velikost
vnitrni informace cez 064 2016.pdfpdf35 kB
cez 064 2016 en.pdfpdf18 kB