Tisková zpráva bulharské Privatizační agentury - Schválení návrhu smlouvy na prodej distribučních společností

15. 9. 2004


Tisková zpráva bulharské Privatizační agentury

Privatizační agentura a ČEZ schválily návrh smlouvy na prodej distribučních společností v balíku západního Bulharska

Vyjednávání mezi týmy PA a ČEZ, a. s., bylo úspěšně zakončeno společný schválením návrhu privatizační smlouvy na prodej distribučních společností v balíku západního Bulharska.

Balík obsahuje:
67 % základního kapitálu distribuční společnosti města Sofie
67 % základního kapitálu distribuční společnosti sofijského obvodu
67 % základního kapitálu distribuční společnosti v Plevenu

Parametry vzájemně schválené smlouvy:

  • v den podepsání privatizační smlouvy bude nejméně 20% z ceny transakce převedeno na vázaný účet, přičemž ředpokladem pro převedení vlastnických práv spojených s prodanými akciemi je zaplacení celé částky transakce;
  • od data převedení vlastnictví do 31. prosince 2008 je kupující zavázán nepřevést vlastnická práva spojená s koupenými akciemi;
  • od data převedení práva spojeného s prodanými akciemi až do roku 2006 (včetně) je kupující zavázán nesnížit roční mzdové náklady společností v aktuálním finančním roce pod úroveň roku skončeným 31. prosince 2003;
  • kupující je zavázán nepřerušit poskytování služeb, které jsou společnosti povinny poskytovat v souladu s vlastněnými licencemi vydanými SERC;
  • na vázaném účtu může být drženo maximálně 20% z ceny prodaných akcií pro eventuální kompenzaci kupujícího v případě, že dojde k vážnému porušení záruk v privatizační smlouvě poskytnutých státem;
  • dojde-li k navýšení základního kapitálu kteroukoli společností v době do 31. prosince 2008 a jestliže stát neuplatní své právo na získání části nově vydaných akcií (proporcionálně k jeho podílu na majetku příslušné společnosti), je kupující povinen zaplatit cenu vzhledem k souhlasu státu snížit svůj podíl;
  • jestliže k převedení vlastnických práv spojených s prodanými akciemi dojde před 30. dubnem 2005, budou dividendy za finanční roky ukončené 31. prosince 2004 a 31. prosince 2005 rozděleny mezi kupujícím a státem k okamžiku rozdělení a výplaty dividendy;
Schválený návrh smlouvy bude předložen k odsouhlasení dozorčí radě privatizační agentury. V případě, že z její strany bude učiněno kladné rozhodnutí, bude návrh smlouvy předložen k odsouhlasení Radě ministrů.

Připomínáme, že 15. července 2004 Rada ministrů rozhodla, že ČEZ, a. s., Česká republika, je účastníkem, který vyhrál veřejnou soutěž na prodej balíku západního Bulharska, zahrnujícího:

67% základního kapitálu distribuční společnosti města Sofie
67% základního kapitálu distribuční společnosti sofijského obvodu
67% základního kapitálu distribuční společnosti v Plevenu

Česká společnost nabídla cenu 281 500 000 EUR. Pro balík západního Bulharska byly také hodnoceny Enel S.p.A, Itálie a Public Power Corporation A.E., Řecko, které jednotlivě nabídly 241 200 001 EUR a 165 000 000 EUR.


Soubory ke stažení:

Dokument Typ Velikost
Vnitrni_informace_CEZ-081-2004.pdfpdf143 kB