ČEZ a Hornonitrianske bane Prievidza podepsaly dohodu o společném postupu

11. 8. 2004


Generální ředitel a předseda představenstva ČEZ Martin Roman a ředitel Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) Peter Čičmanec dnes podepsali Dohodu o společném postupu, která se v případě, že ČEZ získá podíl v akciové společnosti Slovenské elektrárne, stane základním dokumentem pro budoucí prohloubení vzájemné spolupráce obou společností a pro realizaci aktivit s cílem rozvoje hornonitrianského regionu.

„Dnešní dohoda je projevem seriózního zájmu společnosti ČEZ o podíl veSlovenských elektrárnách azároveň důkazem, že ČEZ to srozvojem slovenské energetiky myslí vážně,“ uvedl při této příležitosti generální ředitel apředseda představenstva ČEZ Martin Roman.

„Velmi si vážíme přístupu ČEZ ajeho vůle podpořit aktivity, které povedou krozvoji celého našeho regionu,“ řekl generální ředitel HBP Peter Čičmanec.

Obě společnosti mají dlouhodobé zkušenosti s využíváním hnědého uhlí jako paliva a uzavřenou dohodou deklarují svůj zájem o jeho efektivní využívání v rámci diverzifikované palivové základny společnosti Slovenské elektrárne.

Obě společnosti zároveň dali jasně najevo zájem spolupracovat na rozvoji hornonitrianského regionu, a to především aktivním vytvářením nových pracovních míst a podporou profesionálního rozvoje jeho obyvatel. ČEZ a HBP jsou připraveni sdílet zkušenosti a know-how při rozvoji regionálního teplárenství a energetiky, zvýšit spolupráci v oblasti ekologických aktivit a rekultivaci prostředí, a také rozvíjet projekty pro zvýšení využití obnovitelných energetických zdrojů v regionu.


Soubory ke stažení:

Dokument Typ Velikost
Vnitrni_informace_CEZ-072-2004.pdfpdf108 kB