4. 6. 2024

ČEZ stanovil cenu emise dluhopisů vázaných na udržitelnost

Praha, 04. června 2024 - ČEZ, a. s. (Baa1/A-) klade důraz na globální klimatické cíle a obecně na dopad svého podnikání na životní prostředí. Proto byla na kapitálové trhy uvedena v pořadí již druhá emise dluhopisů vázaných na udržitelnost v objemu 750 mil. EUR s kupónem 4,25 % splatná v roce 2032 a vycházející z aktualizovaného Rámce udržitelného financování, který potvrzuje závazek Skupiny ČEZ snižovat emisní intenzitu prostřednictvím omezení své závislosti na uhlí a podpory obnovitelných zdrojů.

V případě, že ČEZ nesplní do 31. prosince 2030 cíl emisní intenzity skleníkových plynů maximálně 0,16 tCO2e/MWh, bude to mít za následek navýšení kuponu vypláceného při splatnosti v roce 2032 o 0,75 %.

Cena dluhopisu byla stanovena 150 bazických bodů nad referenční mid‑swap sazbou s výslednou emisní cenou 99,8 %. Očekávané datum emise je 11. června 2024. Tato emise bude vydána v rámci stávajícího EMTN programu. Vedoucími manažery emise jsou Bank of China, Deutsche Bank, Erste Group, HSBC, Raiffeisen Bank International a UniCredit. Deutsche Bank vystupuje jako tzv. Sustainability Structuring koordinátor.