30. 3. 2022

ČEZ stanovil cenu historicky první emise dluhopisů vázaných na udržitelnost

Praha, 30. března 2022 - ČEZ, a. s. (Baa1/A-) klade důraz na realizaci globálních klimatických cílů a
obecně na dopad svého podnikání na životní prostředí. V souladu s touto strategií byla na kapitálové trhy
úspěšně uvedena první emise dluhopisů vázaných na udržitelnost v objemu 600 mil. EUR s kupónem
2,375% splatná v roce 2027 a vycházející z nedávno zřízeného Rámce financování vázaného na
udržitelnost, který potvrzuje závazek Skupiny ČEZ snižovat emisní intenzitu prostřednictvím omezení své
závislosti na uhlí a podpory obnovitelných zdrojů.

V případě, že ČEZ nesplní do 31. prosince 2025 cíl intenzity emisí skleníkových plynů ve výši 0,26 t
CO2e/MWh, bude to mít za následek navýšení kuponu vypláceného při splatnosti v roce 2027 o 0,75 %.

Cena dluhopisu byla stanovena 135 bazických bodů nad referenční mid-swap sazbou s výslednou emisní
cenou 99,595%. Očekávané datum emise je 6. dubna 2022. Tato emise bude vydána v rámci stávajícího
Euro Medium Term Note programu. Citigroup Global Markets Europe a Deutsche Bank přijaly roli poradců
pro strukturování udržitelnosti. Vedoucími manažery emise jsou Barclays Bank Ireland, Citigroup Global
Markets Europe, Deutsche Bank, Erste Group Bank a SMBC Nikko Capital Markets Europe. Raiffeisen
Bank International vystupuje jako tzv. co-lead manager.

V rámci střední a východní Evropy jde o vůbec první emisi dluhopisů vázaných na udržitelnost vydanou
energetickou společností s investičním ratingem.