10. 11. 2020

Hospodářské výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2020

  • Tisková zpráva: Skupina ČEZ za první tři čtvrtletí vydělala stejně jako vloni 13,6 mld. Kč
  • Prezentace k výsledkům hospodaření skupiny ČEZ za I.-III. čtvrtletí 2020
  • Mezitímní konsolidovaná účetní závěrka Skupiny ČEZ k 30.9. 2020
  • Účetní výkazy ČEZ, a. s., k 30. 9. 2020

 

viz soubory ke stažení