28. 6. 2022

Oznámení o výplatě dividendy

Představenstvo společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, IČO 45274649,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, oznamuje,
že řádná valná hromada společnosti rozhodla dne 28. června 2022 vyplatit akcionářům společnosti
dividendu ve výši 48 Kč před zdaněním na jednu akcii.

viz soubor ke stažení