27. 5. 2022

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČO: 45274649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 28. června 2022 od 10.00 hod. v Kongresovém centru Praha, ulice 5. května 65, Praha 4.