26. 3. 2024

Skupina ČEZ v souladu se svou dekarbonizační strategií zahajuje divestici vybraných polských aktiv, své ESCO aktivity v Polsku plánuje posilovat

V souladu se svou dekarbonizační strategií zaměřenou na dosažení klimatické neutrality do roku 2040 dnes Skupina ČEZ zahajuje divestiční proces vybraných polských aktiv. Po fázi testování zájmu trhu bude následovat výzva k podání nezávazných nabídek. V Polsku chce ČEZ dále rozvíjet a posilovat své portfolio společností zaměřených na moderní energetické služby (ESCO). To zahrnuje CEZ ENERGO Polska a firmy v rámci skupiny Elevion.

ČEZ do divestice zařadil čtyři polské společnosti: CEZ Skawina, CEZ Chorzów, CEZ Produkty Energetyczne Polska a CEZ Polska. Nejprve proběhne fáze testování zájmu trhu, na které naváží další fáze prodejního procesu. Ten pro ČEZ realizuje výhradní investiční poradce ING Bank.

Aktiva zařazená do divestičního procesu zahrnují dvě elektrárny s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla. CEZ Skawina (instalovaný výkon 330 MWe / 588 MWt) je druhým největším dodavatelem tepla do Krakowa (s cca 25% podílem) a Skawiny. CEZ Chorzów (238 MWe / 500 MWt) je jedním z největších dodavatelů tepla do Katowic a dalších městských aglomerací ve Slezsku. V loňském roce dohromady CEZ Skawina a CEZ Chorzów vyrobily 1 390 GWh elektřiny a 5 649 TJ tepla.

CEZ Produkty Energetyczne Polska poskytuje specializované podpůrné služby v oblasti nakládání s vedlejšími energetickými produkty. CEZ Polska monitoruje situaci na trhu z hlediska energetické regulace a legislativy, zajišťuje komunikační, PR a public Affairs aktivity a zajišťuje korporátní identitu a integritu Skupiny ČEZ v Polsku.

Prodej výše uvedených vybraných polských společností je v souladu s obchodní strategií Skupiny ČEZ zaměřenou na dekarbonizaci výrobního portfolia a dosažení klimatické neutrality do roku 2040.

ČEZ si chce udržet a dále rozvíjet pouze ty polské společnosti, které jsou zaměřeny na poskytování moderních energetických služeb (ESCO). Patří mezi ně CEZ ENERGO Polska a společnosti skupiny Elevion, které nabízejí komplexní řešení pro dekarbonizaci a energetickou účinnost. V Polsku je Elevion Group v současnosti zastoupena 4 dceřinými společnostmi (Euroklimat, Metrolog, OEM Energy a TRiM-tech). Metrolog patří na polském trhu mezi přední dodavatele komplexních realizací projektů v oblasti teplárenství a výstavby systémů úpravy vod a prosazuje řešení, která jsou zaměřena na eliminaci fosilních paliv z energetického mixu Polska. Euroklimat je přední společností se zavedenou pozicí na polském trhu, působící ve stavebnictví jako dodavatel velkých projektů pro HVAC (topení-ventilace klimatizace) a elektroinstalace pracující pro velké mezinárodní klienty.

Na polský energetický trh vstoupila Skupina ČEZ v roce 2006 koupí elektráren Skawina a Elcho (nyní CEZ Chorzów) od americké společnosti PSEG. Detailní informace o polských společnostech Skupiny ČEZ jsou k dispozici na webu https://www.cezpolska.pl/.