18. 9. 2019

Soud potvrdil povinnost ČEZ Prodej vrátit prostředky společnosti SŽDC

Městský soud v Praze dnes v odvolacím řízení konaném ve věci žaloby SŽDC o vydání bezdůvodného obohacení potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 5. února 2019, který ukládá společnosti ČEZ Prodej povinnost zaplatit SŽDC částku 1 116 mil. Kč s příslušenstvím, kterou jí SŽDC dříve zaplatila jako náhradu škody za nasmlouvanou, ale neodebranou elektřinu v roce 2010. Lhůta pro zaplacení jsou 3 dny od doručení písemného rozhodnutí MS v Praze a společnost ČEZ Prodej nejpozději v této lhůtě tuto částku uhradí. Společnost ČEZ Prodej s názorem soudu nesouhlasí a po doručení písemného vyhotovení rozsudku proti němu podá dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.