26. 9. 2023

Teplárenská lokalita Mělník se připravuje na budoucnost bez uhlí: vedle plynu tu bude i zařízení pro energetické využití odpadu

Společnost ČEZ, a. s., uzavřela smlouvu na výstavbu zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) v elektrárenské lokalitě Mělník s dodavatelem vybraným v zadávacím řízení dle Zákona o zadávání veřejných zakázek, kterým se stalo sdružení společníků, společností Metrostav DIZ, s r.o., a Subterra, a. s., ze Skupiny Metrostav. Vybraný dodavatel bude provádět zakázku na základě zadávacích podmínek jako tzv. dodávku „na klíč“ formou EPC projektu. Hodnota zakázky činí 507,48 milionů euro.

Plánovaná kapacita energetického zpracování dále nevyužitelných zbytků směsného komunálního odpadu po vytřídění činí 320 tisíc tun ročně. Toto množství nahradí 174 222 tun hnědého uhlí. Plánované zařízení ZEVO Mělník využije pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny osvědčenou technologii roštového spalování, běžně používanou v západní Evropě, a pokročilou technologií čištění spalin, jejíž parametry jsou dostatečné i pro předpokládané budoucí zpřísnění emisních limitů BREF. Předpokládaná výroba v ZEVO Mělník je 1 400 TJ tepla a 160 GWh elektřiny. Výstavba zařízení by měla začít v roce 2025, zahájení zkušebního provozu se očekává na přelomu roku 2027/2028.


Projekt ZEVO Mělník byl projednáván na jarním zasedání Investičního výboru Evropské investiční banky (IV EIB). Dle rozhodnutí IV EIB projekt splňuje všechny podmínky pro poskytnutí dotace, a proto IV EIB po jeho posouzení schválil předpokládanou výši dotace do maximální hodnoty cca 6,1 mld. Kč z Modernizačního fondu SFŽP. Jedná se o poskytnutí ex-post investiční podpory, tj. její proplacení je podmíněno uvedením zařízení do provozu.