31. 1. 2024

Vláda ČR dnes na svém zasedání odsouhlasila uzavření dodatku k První prováděcí smlouvě o spolupráci při výstavbě jaderného zdroje v lokalitě Dukovany

Vláda ČR dnes na svém zasedání odsouhlasila uzavření dodatku k První prováděcí smlouvě o spolupráci při výstavbě jaderného zdroje v lokalitě Dukovany uzavřené mezi Českou republikou - Ministerstvem průmyslu a obchodu („Stát“) a společnostmi ČEZ, a. s., a Elektrárna Dukovany II, a.s. („EDU II“). Dodatkem se deklaruje požadavek Státu na doplnění poptávkové dokumentace výběrového řízení o právo společnosti EDU II požadovat po uchazečích (v rozsahu a způsobem stanoveným Státem) též dodávku bloku č. 6 v lokalitě Dukovany a bloků č. 3 a 4 v lokalitě Temelín za podmínek obdobných dodávce bloku č. 5 v lokalitě Dukovany, kdy strategickým cílem je vyjádřit uchazečům silný zájem o výstavbu dalších bloků a tím docílit snížení ceny již bloku č. 5 v lokalitě Dukovany. Dále se dodatkem prodlužuje termín pro předložení Závěrečné hodnotící zprávy ze strany společnosti EDU II do 31. května 2024. I nadále půjde o soutěž na jeden blok (EDU 5). Celkový harmonogram výstavby a spouštění se nemění, cílem zůstává podpis smlouvy s vybraným uchazečem na přelomu roku 2024 a 2025.