20. 4. 2021

Výsledky nabídek na zpětný odkup dluhopisů

 

Praha, 20. dubna 2021 – ČEZ, a. s., akceptoval všechny nabídky způsobilých vlastníků dluhopisů na zpětný odkup dluhopisů vydaných v rámci emise

(i) USD 700 000 000, 4,250% splatné v 2022 (“USD dluhopisy“) v celkovém nominálním objemu USD 22 392 000,- za cenu 103,250% jmenovité hodnoty;

(ii) EUR 750 000 000, 5,000% splatné v 2021 v celkovém nominálním objemu EUR 209 081 000,- za cenu 102,741% jmenovité hodnoty; a 

(iii) EUR 500 000 000, 0,875% splatné v 2022 v celkovém nominálním objemu EUR 230 785 000,- za cenu 101,505% jmenovité hodnoty.

K vypořádání odkupu dluhopisů by mělo dojít dne 21. dubna 2021. Odkup bude financován z disponibilní hotovosti společnosti. Tato transakce nijak nemění výši čistého dluhu společnosti (tj. dluh minus disponibilní hotovost), a tudíž nijak neomezuje možnosti Skupiny ČEZ financovat jakékoliv další výdaje.

V případě USD dluhopisů nabídka na odkup pokračuje druhou fází, která končí 3. května 2021 v 23:59 newyorského času.