Kalendář významných akcí IR

Rok 2018

20. 3. 2018 Konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za rok 2017 dle IFRS
- Conference call
18. 4. 2018 Výroční zpráva
10. 5. 2018 Neauditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za I. čtvrtletí 2018 dle IFRS 
- Conference call
7. 8. 2018 Neauditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za I.-II. čtvrtletí 2018 dle IFRS 
- Conference call
31. 8. 2018 Pololetní zpráva - konsolidovaná
8. 11. 2018 Neauditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za I.-III. čtvrtletí 2018 dle IFRS 
- Conference call

Poznámka: Informace zde uváděné jsou pouze předběžné a mohou se v budoucnosti změnit.