Kalendář významných akcí IR

Rok 2009

3. března 2009 Auditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za rok 2008 dle IFRS
  - Tisková konference
- Conference call
30. dubna 2009 Publikace výroční zprávy za rok 2008 v elektronické podobě
13. května 2009 Neauditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za I. čtvrtletí 2009 dle IFRS
  - Tisková konference
- Conference call (nahrávka (pouze anglicky))
13. srpna 2009 Neauditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za I.-II. čtvrtletí 2009 dle IFRS 
  - Tisková konference
- Conference call (nahrávka(pouze anglicky))
12. listopadu 2009 Neauditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za I.-III. čtvrtletí 2009 dle IFRS 
  - Tisková konference
- Conference call (nahrávka (pouze anglicky))

Poznámka: Informace zde uváděné jsou pouze předběžné a mohou se v budoucnosti změnit.