Kalendář významných akcí IR

Rok 2010

26. února 2010 Auditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za rok 2009 dle IFRS
  - Tisková konference
- Conference call (nahrávka (pouze anglicky))
30. dubna 2010 Publikace výroční zprávy za rok 2009
11. května 2010 Neauditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za I. čtvrtletí 2010 dle IFRS
  - Tisková konference
- Conference call (nahrávka (pouze anglicky))
29. června 2010 Řádná valná hromada ČEZ, a. s.
10. srpna 2010 Neauditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za I.-II. čtvrtletí 2010 dle IFRS 
  - Tisková konference
- Conference call (nahrávka (pouze anglicky))
31. srpna 2010 Publikace konsolidované pololetní zprávy za rok 2010
9. listopadu 2010 Neauditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za I.-III. čtvrtletí 2010 dle IFRS 
  - Tisková konference
- Conference call (pozvánka (pouze anglicky))
28. února 2011 Auditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za rok 2010 dle IFRS
  Tisková konference
- Conference call (pouze anglicky)

Poznámka: Informace zde uváděné jsou pouze předběžné a mohou se v budoucnosti změnit.