Kalendář významných akcí IR

Rok 2011

28. února 2011 Auditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za rok 2010 dle IFRS
  - Tisková konference
- Conference call (nahrávka (pouze v angličtině))
2. května 2011 Publikace výroční zprávy za rok 2010
10. května 2011 Neauditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za I. čtvrtletí 2011 dle IFRS
  - Tisková konference
- Conference call
1. června 2011 Řádná valná hromada ČEZ, a. s.
16. srpna 2011 Neauditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za I.-II. čtvrtletí 2011 dle IFRS 
  - Tisková konference
- Conference call (nahrávka (pouze v angličtině))
31. srpna 2011 Publikace konsolidované pololetní zprávy za rok 2011
9. listopadu 2011 Neauditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za I.-III. čtvrtletí 2011 dle IFRS 
  - Tisková konference
- Conference call (nahrávka (pouze v angličtině))

Poznámka: Informace zde uváděné jsou pouze předběžné a mohou se v budoucnosti změnit.