Kalendář významných akcí IR

Rok 2012

28. února 2012 Auditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za rok 2011 dle IFRS
  - Tisková konference
- Conference call (nahrávka (pouze v angličtině))
30. dubna 2012 Publikace výroční zprávy za rok 2011
10. května 2012 Neauditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za I. čtvrtletí 2012 dle IFRS
  - Tisková konference
- Conference call  (nahrávka (pouze v angličtině))
10. srpna 2012 Neauditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za I.-II. čtvrtletí 2012 dle IFRS 
  - Tisková konference
- Conference call (nahrávka (pouze v angličtině))
31. srpna 2012 Publikace konsolidované pololetní zprávy za rok 2012
8. listopadu 2012 Neauditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za I.-III. čtvrtletí 2012 dle IFRS 
  - Tisková konference
- Conference call (pozvánka na konfereční hovor (pouze v angličtině))

Poznámka: Informace zde uváděné jsou pouze předběžné a mohou se v budoucnosti změnit.