Kalendář významných akcí IR

Rok 2016

15. března 2016 Neauditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za rok 2015 dle IFRS
- Tisková konference
- Conference call (nahrávka pouze v angličtině)
2. května 2016 Publikace výroční zprávy za rok 2015
10. května 2016 Neauditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za I. čtvrtletí 2016 dle IFRS 
- Tisková konference
- Conference call (nahrávka pouze v angličtině)

3. června 2016

9. června 2016

1. srpna 2016     

Konání řádné valné hromady 2016

Rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu za rok 2015

Zahájení výplaty dividendy za rok 2015

9. srpna 2016 Neauditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za I.-II. čtvrtletí 2016 dle IFRS 
- Tisková konference
- Conference call (nahrávka pouze v angličtině)
31. srpna 2016 Publikace konsolidované pololetní zprávy za rok 2016
8. listopadu 2016 Neauditované konsolidované výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za I.-III. čtvrtletí 2016 dle IFRS 
- Tisková konference
- Conference call (nahrávka pouze v angličtině)