Archiv

16. 7. 2010

Stanovy ČEZ, a. s.

Schváleno valnou hromadou dne 29. června 2010

16. 4. 2010

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami ČEZ, a. s. za rok 2009

15. 4. 2010

Stanovy ČEZ, a. s.

Úplné znění stanov vyhotovené na základě zákona č. 420/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

17. 6. 2009

Stanovy ČEZ, a. s.

Schváleno valnou hromadou dne 13. května 2009

23. 10. 2008

Zpráva o společenské odpovědnosti Skupiny ČEZ 2007

24. 6. 2008

Aktualizovaná zpráva o dodržování pravidel řízení společnosti (Kodex Corporate Governance)

21. 5. 2008

Stanovy ČEZ, a. s.

Schváleno valnou hromadou dne 21. května 2008

1. 7. 2007

Kodex Corporate Governance

23. 4. 2007

Stanovy ČEZ, a. s.

Schváleno valnou hromadou dne 23. dubna 2007

22. 6. 2004

Kodex etického chování