VÝSLEDKY SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

ČEZ, a. s. dnes uveřejnil výsledky schůze vlastníků dluhopisů následujících emisí dluhopisů: EUR 600 000 000 s kupónem 6% splatné 2014 (ISIN: XS0376701206), EUR 600 000 000 s kupónem 5,75% splatné 2015 (ISIN: XS0430082932), EUR 50 000 000 s pohyblivou úrokovou sazbou splatné 2019 (ISIN: XS0462797605), EUR 750 000 000 s kupónem 5,00% splatné 2021 (ISIN: XS0458257796), EUR 6 000 000 s kupónem s nulovou úrokovou sazbou splatné 2038 (ISIN: XS0387052706), JPY 12 000 000 000 s kupónem 3,005% splatné 2038 (ISIN: XS0384970652) a JPY 8 000 000 000 s kupónem 2,845% splatné 2039 (ISIN: XS0447067843), (společně, “Dluhopisy”), která se konala dne 8. července 2013 (dále jen „Schůze“) a na které vlastníci Dluhopisů schválili změnu ustanovení o případech porušení, které je obsaženo v emisních podmínkách Dluhopisů, v podobě navrhované společností ČEZ, a. s.

Informace o Schůzi a navrženém rozhodnutí byla zveřejněna společností ČEZ, a. s., dne 13. června 2013 v memorandu o žádosti o souhlas (Consent Solicitation Memorandum, dále jen „Memorandum“) a v oznámení o konání Schůze (dále jen „Oznámení“).

Rozhodnutí navržené ČEZ, a. s., v Memorandu a v Oznámení a jeho provedení bylo na Schůzi řádně schváleno potřebnou většinou vlastníků Dluhopisů.

Dle podmínek uvedených v Memorandu, uhradí ČEZ, a. s., vlastníkům Dluhopisů, kteří hlasovali ve prospěch navrhované změny emisních podmínek Dluhopisů ve lhůtě uvedné v Memorandu, odměnu, jejíž výše a datum splatnosti jsou blíže specifikovány v Memorandu.

V návaznosti na schválení tohoto rozhodnutí byly společností ČEZ, a. s., podepsány doplněné emisní podmínky, které zahrnují schválenou změnu a jsou platné od dnešního dne.

Soubory ke stažení:

Dokument Typ Velikost
cez results announcement.pdfpdf143 kB
eur50m frn 2019notes.pdfpdf415 kB
eur600m 2014notes.pdfpdf445 kB
eur600m 2015notes.pdfpdf429 kB
eur6m zero coupon 2038notes.pdfpdf281 kB
eur750m 2021notes tranche 1 eur600m.pdfpdf426 kB
eur750m 2021notes tranche 2 eur60m.pdfpdf396 kB
eur750m 2021notes tranche 3 eur90m.pdfpdf396 kB
jpy12bn 2038notes.pdfpdf389 kB
jpy8bn 2039notes.pdfpdf383 kB