Mimořádná valná hromada - listopad 2010

Mimořádná valná hromada 22.11.2010

Informace zveřejněné po konání valné hromady

Výsledky jednání

Výsledky hlasování

Informace zveřejněné před konáním valné hromady

Mimořádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., se bude konat dne 22. listopadu 2010 od 8 hod. v budově Duhová 1/425 (BB Centrum, budova E), Praha 4.

Oznámení o konání mimořádné valné hromady

Formulář plné moci k zastupování akcionáře na mimořádné valné hromadě

Podrobné informace k přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci k zastupování akcionáře na mimořádné valné hromadě

Pořad jednání valné hromady:

Bod 1: Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Návrh na usnesení valné hromady k bodu 1

 

Bod 2: Odvolání, potvrzení kooptace a volba členů dozorčí rady

Odvolání, potvrzení kooptace a volba členů dozorčí rady

Návrh na usnesení valné hromady k bodu 2 (potvrzení kooptace)

Bod 3: Odvolání, potvrzení kooptace a volba členů výboru pro audit

Odvolání, potvrzení kooptace a volba členů výboru pro audit

Návrh na usnesení valné hromady k bodu 3 (potvrzení kooptace)

Bod 4: Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit

Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Eduardem Janotou

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Martinem Římanem

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Drahoslavem Šimkem

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a panem Vladimírem Hronkem

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Eduardem Janotou

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a panem Ing. Martinem Římanem

Návrh na usnesení valné hromady k bodu 4

Bod 5: Závěr