28. 6. 2021

Valná hromada 2021

Informace zveřejněné v souvislosti s konáním valné hromady

Valná hromada 28. června 2021

Informace zveřejněné po konání valné hromady
Informace zveřejněné před konáním valné hromady

Řádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., se bude konat dne 28. června 2021 od 10.00 hod. v Kongresovém centru Praha, ulice 5. května 65, Praha 4.

Registrace akcionářů bude zahájena v 8.00 hod. v den a místě konání valné hromady.

Sdělení akcionářům ohledně technických opatření při organizaci valné hromady

V souvislosti s novým jednacím řádem valné hromady přijalo představenstvo nezbytná technická opatření. Za tímto účelem bude každému akcionáři při registraci vydána karta akcionáře. Informace k použití karty akcionáře naleznete v informačním letáku zde.

Sdělení akcionářům ohledně hygienických opatření při organizaci valné hromady

Sdělení společnosti ČEZ, a. s., akcionářům ohledně nutných hygienických opatření za účelem ochrany zdraví a prevence šíření onemocnění covid-19 při organizaci valné hromady společnosti, která byla svolána na den 28. 6. 2021 do Kongresového centra Praha, naleznete zde.

Text čestného prohlášení účastníka valné hromady ČEZ, a. s., které (po jeho podpisu účastníkem) bude předáno organizátorům při vstupu do vnitřních prostor budovy v místě a v den konání valné hromady, naleznete zde.

Text podmínek stanovených Hygienickou stanicí hl.m. Prahy pro konání této valné hromady naleznete zde.

Tato opatření mohou být aktualizována; žádáme proto akcionáře, aby tyto stránky i nadále sledovali.

Informace o zpracování osobních údajů

V souvislosti s konáním valné hromady budou zpracovávány osobní údaje fyzických osob, které se mohou valné hromady účastnit jako akcionáři nebo jejich zástupci; podrobnější informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Pořad valné hromady:

1.     Zprávy orgánů společnosti

Vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích dle § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

2.     Vize 2030 – Čistá Energie Zítřka (informace o plánech rozvoje Skupiny ČEZ do roku 2030)

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

3.     Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ a konečné účetní závěrky ČEZ Korporátní služby, s.r.o., za rok 2020

Úplná znění řádné účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2020 jsou součástí Výroční zprávy Skupiny ČEZ za rok 2020, kterou naleznete zde. Úplné znění konečné účetní závěrky ČEZ Korporátní služby, s.r.o., je součástí výroční zprávy ČEZ Korporátní služby, s.r.o., za rok 2020, kterou naleznete zde. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti, konsolidované účetní závěrce Skupiny ČEZ a konečné účetní závěrce ČEZ Korporátní služby, s.r.o., dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady.

4.     Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.

Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku společnosti dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady.

5.     Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářních roků 2021 až 2024

6.     Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů

7.     Odvolání a volba členů dozorčí rady

8.     Odvolání a volba členů výboru pro audit

9.     Schválení Zprávy o odměňování ČEZ, a. s., za účetní období roku 2020