Podmínky protivínských sportovců se neustále zlepšují

30. 3. 2015

Sportovní areál fotbalového hřiště Protivín se dočkal modernizace. Nová nádrž na užitkovou vodu k údržbě travnatých ploch a zrekonstruované šatny a zázemí těší místní fotbalisty i širokou veřejnost z města a okolí, která možnosti sportovního areálu pravidelně využívá. Modernizaci sportoviště podpořila Nadace ČEZ, která pro tento účel městu věnovala finanční příspěvek 400 tisíc korun.

Aktivní lidé z města i okolí využívají široké možnosti sportovního vyžití v areálu fotbalového hřiště Protivín stále intenzivněji. Sportovcům jsou kromě fotbalového k dispozici také nohejbalové a beach volejbalové hřiště, tenisové kurty a tenisová zeď. „Máme veliký zájem na tom, aby u nás občané všech věkových kategorií žili aktivním životem plným sportování. Areál v rámci fotbalového hřiště systematicky budujeme již několik let, v čemž nám významnou měrou pravidelně pomáhá i Nadace ČEZ. Díky ní jsme mohli postavit v minulosti například nohejbalové hřiště či nyní moderní zázemí pro naše sportovce,“ řekl starosta Protivína Jaromír Hlaváč.

Nadační příspěvek byl konkrétně použit na vybudování přípojky inženýrských sítí k budově šaten a zázemí pro sportovce, které bylo zrekonstruováno. Dále díky němu město pořídilo rezervoár na užitkovou vodu, jež bude sloužit k zavlažování travnatých ploch sportovního areálu. Ve výhledu radních je ještě vylepšení beach volejbalového hřiště a oplocení kurtu u cvičné tenisové zdi.

Nadace ČEZ podpořila vybudování nového sportovního zázemí v rámci grantového řízení Podpora regionů, které je zaměřeno na rozvoj veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, osob s handicapem, kultury, sportu, životního prostředí, sociální péče, zdravotnictví, vědy a vzdělání. „Velmi si vážíme snahy každého města či obce vést své občany k aktivnímu způsobu života. Protivín je skvělým příkladem činorodého vedení, které sportovním nadšencům dlouhodobě nabízí stále širší a rozmanitější podmínky pro pohybové aktivity, a my jsme moc rádi, že jeho snažení můžeme podporovat,“ uvedl Petr Šuleř, vedoucí komunikace JE Temelín Skupiny ČEZ.