Temelín bude dnes v noci svítit modře

2. 4. 2015

Všech 27 světel nad hlavním vchodem do Jaderné elektrárny Temelín bude dnes v noci svítit modře. Jaderná elektrárna Temelín se tak společně s dalšími provozy Skupiny ČEZ připojí k osvětové kampani na podporu lidí trpících autismem. Dnešek je totiž světovým dnem autismu a Česká republika si jej připomíná informační kampaní „Česko svítí modře“.

Počet lidí postižených autismem ve světě stále přibývá. Jen v České republice porucha zasahuje na 100 tisíc lidí. Takový člověk žije ve vlastním světě a nerozumí dobře svému okolí.

„Komunikaci se svým okolím bereme jako samozřejmost. Bohužel je mezi námi stále hodně lidí, kteří nechápou, co vidí, slyší a prožívají. A to, že se na vrozenou poruchu upozorní, je minimum, které lze pro lidi s autismem udělat,“ řekl Marek Sviták, tiskový mluvčí JE Temelín Skupiny ČEZ.

Ke kampani „Česko svítí modře“ se může dnes v noci připojit každý. Svoji podporu lze vyjádřit například rozsvícením modré žárovky, nošením modrého oblečení, připnutím si modré stužky, nebo o této iniciativě šířit informace.

A proč modrá barva? Modrá je barvou komunikace, která je pro osoby s poruchou autistického spektra největší překážkou v porozumění okolnímu světu.

Autismusje jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj dítěte je díky tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Více informací na www.nadejeproautismus.cz

  

Ing. Marek Sviták
tiskový mluvčí JE Temelín Skupiny ČEZ