Zloděje si z elektrárny Hněvkovice odvedla policie

23. 4. 2015

„Pozor fyzická ochrana vodní elektrárny Hněvkovice narušena!“ Takový signál z bezpečnostního zajištění objektu přišel na pracovníka elektrárny držícího pohotovost, dále na Dispečink vodních elektráren do Štěchovic i na Centrálu nouzové služby. To byla základní rozehra letošního druhého havarijního cvičení, do kterého se včera odpoledne na vodní elektrárně Hněvkovice zapojili energetici ČEZ, bezpečnostní služba, Policie ČR včetně Jednotky pro ochranu elektrárny Temelín.

Na místo první přijíždí pracovník pohotovosti elektrárny Hněvkovice, který ve spolupráci s pracovníkem bezpečnostní agentury zhodnotí situaci a vyrozumí o vniknutí narušitele do objektu elektrárny Policii ČR. Oznámení operačnímu důstojníkovi Integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje o vloupání do objektu vodní elektrárny Hněvkovice odstartovalo rychlý sled událostí. Operační důstojník vysílá na místo hlídku Obvodního oddělení policie Týn nad Vltavou a následně Jednotku pro ochranu jaderné elektrárny Temelín. Té umožnil zapojení se do akce mimo prostor jaderné elektrárny nový Závazný pokyn policejního prezidenta.

„Dnešní havarijní cvičení na vodní elektrárně Hněvkovice prověřilo především součinnost zaměstnanců vodní elektrárny s Policií ČR, včetně Jednotky
pro ochranu jaderné elektrárny Temelín, dále koordinaci se smluvními partnery společnosti ČEZ (Centrála nouzové služby, bezpečnostní agentura) a informování příslušných orgánů vně elektrárny o vzniku mimořádné události, čímž byly splněny cíle cvičení. Důležité poznatky a zjištění, které z dnešního havarijního cvičení vyplynuly, budou následně promítnuty do příslušné dokumentace Havarijní připravenosti a Fyzické ochrany,
" shrnul havarijní cvičení specialista útvaru Havarijní připravenost ČEZ, a. s., Josef Tisoň, který má na starosti přípravu a realizaci havarijních cvičení na klasických a vodních elektrárnách Skupiny ČEZ.

„Procvičili jsme si činnost hlídek základního útvaru ve specifických podmínkách vodní elektrárny. Dále jsme si ověřili možnosti nasazení Jednotky pro ochranu jaderné elektrárny Temelín v souvislosti s novým Závazným pokynem policejního prezidenta číslo 34/2015 o činnosti zásahových jednotek pro ochranu jaderných elektráren. Tento pokyn nově upravuje působnost těchto jednotek i mimo objekt jaderné elektrárny,“ řekl kpt. Mgr. Antonín Lenc z Oddělení krizového řízení Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje.

Dalším přínosem cvičení bylo, že si všichni zasahující mohly procvičit a ověřit stanovené postupy, dojezdové časy a zjistit rizika vyplývající z tohoto specifického zákroku. Cvičení také pomohlo procvičit činnost Integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, jejich reakce na oznámení, vyrozumění a řízení, dále prověřilo komunikaci a koordinaci všech složek. „Pro Policii ČR je každé takovéto cvičení velkým přínosem a zároveň prověřením dovedností a schopností,“ doplňuje Lenc.

Václav Brom, tiskový mluvčí ČEZ JE Temelín, 606 352 518, vaclav.brom {zavináč} cez {tečka} cz

por. Bc. Lenka Kozoňová, tisková mluvčí Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, 724 250 835, lenka.kozonova {zavináč} pcr {tečka} cz