INFORMACE Z JE TEMELÍN 124 / 2015

29. 6. 2015

První blok je v provozu na výkonovém efektu. Na druhém bloku probíhá odstávka pro opravu parogenerátoru. Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloků.

V návaznosti na dosud provedené kontroly byla zpřesněna délka odstávky druhého bloku pro opravu parogenerátoru na čtyři týdny. Obnovení výroby elektřiny tak aktuálně vychází na závěr července. Druhý blok je vychlazen a probíhá řízené drenážování parogenerátoru. V těsné blízkosti drenážních systémů byla naměřena aktivita v rozmezí 0,00025 až 0,005 milisievertu za hodinu.To přibližně odpovídá hodnotám, kterým jsou vystaveni pasažéři dálkových letů. Mimo technologii elektrárny se radioaktivní látky nedostaly.

Součástí odstávkových prací budou i kontroly zbývajících tří parogenerátorů. Zvažuje se i vyvezení dalšího kontejneru s použitým palivem.

První blok je v provozu na výkonovém efektu. Aktuálně je výkon reaktoru 96 procent a výkon turbogenerátoru 1029 MWe. Každý den se výkon bloku snižuje přibližně o jedno procento až na úroveň kolem 85 procent. Provoz na výkonovém efektu bude ukončen v pátek 10. července, kdy bude blok plánovaně odstaven pro výměnu čtvrtiny paliva. Odstávka je plánována do konce srpna.

 

Informace o parametrech na 1. bloku dnes 29. 6. 2015 v 15:00 hodin:

  • blok je na plánovaném výkonu
  • výkon turbogenerátoru – 1029 MWe
  • výroba elektřiny od začátku roku: 4 654 429 MWh

Informace o parametrech na 2. bloku dnes 29. 6. 2015 v 15:00 hodin:

  • blok je v odstávce pro výměnu paliva
  • výkon turbogenerátoru - 0 MWe
  • výroba elektřiny od začátku roku: 2 725 540 MWh

 

Ing. Marek Sviták
tiskový mluvčí Skupiny ČEZ
Jaderná elektrárna Temelín