INFORMACE Z JE TEMELÍN 129 / 2015

3. 7. 2015

První blok je v provozu na výkonovém efektu. Na druhém bloku probíhá odstávka pro opravu parogenerátoru. Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloků.

Na druhém bloku pokračuje příprava na opravu vnitřní netěsnosti parogenerátoru. Zařízení je již vydrenážováno. Dosud provedenou kontrolou byl zjištěn drobný defekt na odvzdušňovací trubičce o průměru jeden centimetr. Preventivně bylo rozhodnuto o kontrolách zbývajících tří parogenerátorů.

V průběhu drenáže parogenerátoru byl v těsné blízkosti drenážních systémů naměřen dávkový příkon v rozmezí 0,00025 až 0,005 milisievertu za hodinu.Velmi nízké hodnoty (0,0008 mSv za hodinu) byly během dodatečných kontrol zjištěny i v blízkosti přepouštěcího zařízení na střeše obestavby druhého bloku (zařízení, které pomáhá regulovat tlak v sekundárním okruhu). Naměřené hodnoty odpovídají dávkám, kterým jsou vystaveni pasažéři dálkových letů (příp. dávkám, které odpovídají vykouření jedné krabičky cigaret). Další měření v areálu elektrárny jakoukoliv zvýšenou aktivitu nezaznamenala. To potvrdil radiační monitorovací systém, který se skládá z 24 monitorovacích míst rozmístěných po celém areálu elektrárny. Zaměstnanců ani životního prostředí se událost nedotkla. O situaci byl informován Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Všechny naměřené hodnoty jsou hluboko pod povolenými limity výpustí Jaderné elektrárny Temelín.

První blok je v provozu na výkonovém efektu. Aktuálně výkon je reaktoru 93 procent a výkon turbogenerátoru 978 MWe. Každý den se výkon bloku snižuje přibližně o jedno procento až na úroveň kolem 85 procent. Provoz na výkonovém efektu bude ukončen v pátek 10. července, kdy bude blok plánovaně odstaven pro výměnu čtvrtiny paliva. Odstávka je plánována do konce srpna.

 

Informace o parametrech na 1. bloku dnes 3. 7. 2015 v 14:45 hodin:

  • blok je na plánovaném výkonu
  • výkon turbogenerátoru – 978 MWe
  • výroba elektřiny od začátku roku: 4 751 728 MWh

Informace o parametrech na 2. bloku dnes 3. 7. 2015 v 14:45 hodin:

  • blok je v odstávce
  • výkon turbogenerátoru - 0 MWe
  • výroba elektřiny od začátku roku: 2 725 540 MWh

 

Ing. Marek Sviták
tiskový mluvčí Skupiny ČEZ
Jaderná elektrárna Temelín