Čtvrtý blok Jaderné elektrárny Dukovany je opět v provozu

16. 5. 2016

V Jaderné elektrárně Dukovany jsou opět v provozu tři ze čtyř výrobních bloků. Blok č. 4 začal vyrábět elektrickou energii v sobotu ve 2:40 hod, kdy byly ukončeny závěrečné zkoušky zařízení a přifázována první ze dvou turbín. Následovalo zvyšování výkonu reaktoru a přifázování generátoru druhé turbíny, který elektrickou energii začal do sítě dodávat v 12:56 hodin.

Závěrečné zkoušky pojišťovacích ventilů parogenerátorů, které před týdnem odhalily závadu na jednom z jejich zařízení, byly v pátek večer úspěšně ukončeny a poté následovalo postupné zvyšování výkonu reaktoru. Po 99 dnech tak byla ukončena plánovaná odstávka bloku, v jejímž průběhu byla vedle prováděných kontrol svarů a standardní výměny jedné pětiny paliva provedena řada investičních a modernizačních akcí, v rámci kterých bylo instalováno také několik nových zařízení.

Účelem tlakových, těsnostních a funkčních zkoušek, které se standardně provádí při najíždění bloku po odstávce, je ověření stavu technického zařízení po demontáži a provedené údržbě. Zjištění případných závad a jejich následné odstranění tak poskytuje požadovanou míru spolehlivosti a bezpečnosti bloku před jeho uvedením do běžného provozu.    

V plánované odstávce, která bude ukončena v říjnu, zůstává pouze blok č. 3. V letošním roce elektrárnu čeká ještě plánovaná odstávka bloku č. 2, pro který budeme podávat žádost o povolení provozu na další období. Zahájení odstávky je plánováno na 16 září.